گزارش های تازه

  مهاجرت

  بیش از صد خانواده در بادغیس صاحب سرپناه شدند

  قلعه نو(پژواک١٠حوت٨٩): ١٢٨خانواده بى سرپناه درولايت بادغیس، با ختم کار ساخت سرپناه (شلتر)، امروز از بی سرپناهی نجات پیدا کردند.

  عبدالغنی صابری معاون والی بادغیس،امروز (١٠حوت) به آژانس خبری پژواک گفت که این شلترها برای مهاجرینی که از ولایات همجوار و کشورهای ایران و پاکستان به وطن برگشته اند، توزیع شده بود.

  به گفتۀ وی، از طریق این پروژه، برای هر فامیل مستحق در ولسوالی آبکمری و مرکز ولایت، مواد ساختمانى براى ساخت دو اتاق، یک دهلیز ویک تشناب توزیع می گردد وکار فزیکی ساخت آن، توسط صاحبان آن انجام می شود.

  طبق اظهارات نامبرده، وسایل و ابزار مورد نیاز،از جمله گادر، خشت پخته، شیشه، کلکین، دروازه و وسایل تشناب، از کمکهای کشور ایتالیا به مهاجرین داده شده و درختم کار نیز مبلغ دو صد دالر برای آنها داده شد.

  درعین حال، عبدالحی سرشار رئیس شرکت توسعه بازسازی افغانستان که مسوولیت توزیع این مواد را دراختیار داشت به پژواک گفت که این شلترها از هشت ماه پیش دراختیار مهاجرین قرار داده شده بود.

  به گفتۀ وی، براساس سروی قبلی که از سوی دفتر سازمان مهاجرت بین المللی (IOM)مشخص شده و در آن مهاجرینی که خانه نداشته و یا هم خانه هایشان از بین رفته است؛ شامل این سروی ميباشند.

  بنابرگفته های وی، از مجموع این شلترها، ٩٥ باب آن در ولسوالی آبکمریو ٣٣ باب آن نیز در مرکز ولایت (قلعه نو) به پایه اکمال رسید.

  نورمحمد ٣٢ ساله باشنده ولسوالی آبکمری که از این شلترها مستفید شده به پژواک گفت که دو سال پیش از هرات به ولایت خود بازگشته و به دلیل تخریب خانه اش، با اطفال و همسرش در خانه يکى از دوستانش زندگی میکرد.

  وی گفت:«با اعمار این سرپناه توانستم تا از مشکل بی سرپناهی نجات پیدا کنم و ده ختم کارهم دو صد دالر معاش گرفتم.»

  بی بی عایشه ٣٧ساله باشنده مرکز ولایت به پژواک گفت:«از ای که از این راه صاحب خانه شدم، خوش استم.»

  وی که چهار سال پیش، شوهرش را از دست داده، افزود که با ساخت این شلتر صاحب دو اتاق، تشناب و آشپزخانه شده است.

  این در حالی است که سال گذشته نیز، سازمان (IOM) ١٣٠ باب شلتر برای بیجا شده گان در ولسوالیهای آبکمری و مقر ولایت بادغیس اعمار نموده بود.