گزارش های تازه

  تجارت و اقتصاد

  آموزشهاى مسلکى براى صدها تن در ننگرهار آغاز شد

  جلال آباد (پژواک،١٨جوزا٩٠): برنامۀ آموزشهاى حرفوى، از سوى اتحاديۀ زنان(AWC) براى دوصد زن و چهارصد طفل به تاريخ ١٨جوزا درننگرهار آغاز گرديد.

  فتانه گيلانى رئيس اين اتحاديه، در جريان آغاز اين پروگرام آموزشى در جلال آباد، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين روند، پروگرامهاى آموزشى را، از پنج سال گذشته  بدينسو در شهر جلال آباد آغاز نموده است.

  موصوف افزود  که دو مرکز آموزشى مجانى را براى ٢٠٠ زن و٤٠٠طفل گشوده اند.

  قرار اظهارات نامبرده؛ دراين کورسهاى آموزشى براى زنان بيسواد، در کنار سوادآموزى برنامه هاى، اقتصاد، رياضى؛ و ضمن حقوق بشر، پروگرامهاى صلح و آموزشهاى مسلکى را نيز روى دست دارند.

  گيلانى گفت که در مراکز تعليمى متذکره، چهارصد طفل علاوه بر آموختن قرآنکريم، از آموزشهاى ابتدايى هم بهره مند خواهند شدند.

  رئيس اتحاديۀ زنان گفت که دفاترآنها در چهار ولايت کشور (ننگرهار،کندهار،کابل و پروان) فعاليت دارند.

  نفيسه يکتن از باشندگان ولسوالى بهسود، به پژواک گفت که سال گذشته خواهر بزرگسال وى، از برنامه هاى آموزشى اين موسسه فارغ گرديد؛ علاوه از نوشتن وخواندن، هنر گلدوزى و خياطى را نيز آموخته و عايد خوبى از اين درک به دست مى آورد.

  نفيسه افزود: ((ميخواهم براى خانوادۀ بى سرپرستم، درکنار خواهرم رزق حلال را کمايى نموده و آموزشهاى ضرورى را حاصل کنم.))

   شايان تذکراست که اتحاديۀ زنان افغانستان، از دو دهه تاکنون درداخل و خارج کشور، در کمپهاى مهاجرين فعاليت ميکند، که در رشته هاى مختلف تا کنون،١٢٠٠٠ زن را آموزش داده است.