گزارش های تازه

  تجارت و اقتصاد

  یک جوان افغان طياره ساخته شده خود را به پرواز درآورد

  شهر باميان(پژواک، ١٥ اسد ٩٠): طیاره ساخت یک جوان افغان که از مدت ها بدينسو منتظر اجازه پرواز بود توانست پنج پرواز موفقیت آمیز را بر فراز میدان هوايی ولايت جوزجان انجام دهد.

   اين طياره توسط انجنير صابرشاه رضايی باشندۀ ولسوالی جاغوری ولایت غزنی سه سال قبل ساخته شده و دارای بدنه ای به شکل ماهی مى باشد.

  طياره، دارای يک چتر مثلثی شکل بوده،سه  تاير دارد و ماشين آن درعقب بدنه اش قرار دارد.

  این طیاره دو سال قبل،توسط  هليکوپتر وزارت دفاع به کابل انتقال داده شد،اما نظر به تراکم پرواز در میدان هوايی کابل ،نتوانست پرواز های آزمایشی خود را انجام بدهد.بالاخره طياره به میدان هوايی جوزجان انتقال گرديد.

  جگړن نعمت الله "پيلوت"، قوماندان میدان هوايی جوزجان به آژانس خبرى پژواک گفت که  طی بيست روزگذشته؛ طیارۀ صابر شاه پنج  پرواز موفقیت آمیز را انجام داده است.

  وی افزود که در آخرین پرواز آزمايشى که به ارتفاع ١٢ متر و طول ٤٠٠ متر بوده، به علت خرابی میدان هوايی نشست اضطراری نموده وخساره کمی برداشت.

  انجنير صابر شاه رضايی که  شاگردصنف دوازدهم است، ميگويد که اين طياره قادر به حمل دو نفر به شمول پيلوت بوده، اما تا حال صرف خودش به حيث پيلوت آنرا به پرواز در آورده است.

  وى در مورد اينکه در يک پرواز، طياره دچار نشست اضطرارى شد؟ گفت: (( مه تجربۀ کارى در مورد پيلوتى ندارم و نياز دارم که برايم دراين مورد؛ آموزش بدهند.))

  اين مُبتکر مى افزايد که از طفولیت؛علاقه به ساخت طیاره داشت ونخست از کاغذ ، چوب و آهن، طياره کوچک طفلانه ميساخت.

  انجنير رضايى ادعا ميکند که در بخش تخنيکى، نزد هيچ استادى نرفته و زمانیکه بزرگ شد ، موفق به ساخت طیاره شد و بیشتر تحقیقات در ساخت طیاره را از انترنیت وکتابهايی در مورد طیاره سازی انجام داده است.

  اين جوان ٢٤ ساله مى افزايد که طیاره اش؛ ازماشین موتر تویتاى جاپانى  ساخته شده  و بدنه، بال و تاير هايش را از وسايل مستعمل آماده ساخته است.

  او علاوه ميکند که دراوايل به شکل امتحانى، از پراشوت  به حيث چترطياره استفاده ميکرد.

   انجنير رضايى ادعا مينمايد که در ساخت اين طياره که  قادر است در يک پرواز تا ٣٠٠ متر ارتفاع بگيرد و ٤٠٠ کیلومتر مسير را بپيمايد ، مبلغ  پنجصد هزارافغانی مصرف نموده است و با اين طياره ميتواند از جوزجان به کابل هم برود.

  اين مُبتکر ميگويد که طياره به طور تخمينى در يکساعت چهار ليتر پترول مصرف دارد و داراى تانک  کوچک به ظرفيت ٤٠ ليتر  است. از اينکه تا حال پرواز هاى آزمايشى را انجام داده، دقيق گفته نمى تواند که  در يکساعت ؛چقدر مسير را خواهد پيمود.

  اما او شکايت کرد که تا هنوز به جز از ریاست جمهوری  که ١٥٠٠ دالروحاجی احمدی یک تاجرافغان که ١٢٠٠ دالر به عنوان تشویقیه به وی کمک نموده است، ديگران به او مساعدت نکرده اند.

  وى ميگويد: ((پول وامکانات ندارم ونمی توانم به ساخت طیاره های بزرگ اقدام نمایم، اما اگر دولت امکانات را در اختیارم قرار بدهد، ميتوانم طیاره های بزرگتری هم بسازم.))

  محمد میر نوروزی يکى از دوستان انجنير رضايى که پرواز اين طياره را مشاهده نموده، ميگويد: (( از اول دعا میکردیم که صابرشاه دچار سانحه نشود وبعداً که دیدیم با موفقیت پرواز کرد؛ بسیار خوش شدیم که طیاره ساخت وطن موفقانه  به پرواز در آمد!))

  وی افزود که دولت باید همچو اشخاص را که استعداد فوق العاده دارند؛ حمایت نموده و امکانات را  در اختیارش قرار بدهد.

  در گذشته ظفر شریف ولسوال جاغوری گفته بود که اين طياره به دستور رئيس جمهور حامد کرزى به کابل منتقل شده تا قبل از پرواز، معاينات تخنيکى آن صورت بگيرد.

  به گفتۀ وى، از ساخت این طیارۀ کوچک، مردم جاغوری استقبال زیاد کرده واین ابتکار را ستوده اند.

  قبلاً به این طیاره ؛از طرف تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اجازه پرواز داده نشده بود.

  انجنیر راسخ معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، در گذشته  گفته بود که از ساخت این طیاره اطلاع دارد وچند  بار با صانع آن، صحبت های مقدماتی داشته است.

  وی افزوده بود:  (( اينیک کار تخنیکی است؛ یک طیاره ایجاب آنرا میکند که از وزارت هوانوردیسرتفیکیت بگیرد  .((

  به گفتۀ موصوف، برای این طیاره تا زمانی اجازۀ پرواز را نمی دهند  که از طرف تیمانجنیری وتخنیکی وزارت، چک شود.

  اما انجنير رضايى مدعى است که وزارت هوانوردی انجنيران مسلکی ندارد که  به ارزش و اهميت طياره وى پى ببرند.

  قابل ذکر است که در آغاز سال جارى، ذبیح الله ٢٦ ساله يکى از باشنده هاى ولايت سمنگان ؛  توانست يک موتر سايکل چهار تايره را با استفاده از سامان وپرزه هاى کهنه وداغمه عراده جات و آهن چادر بسازد.

  ماشین اين موتر سايکل  ازريکشا،  حصه پیشروی و عقبى وتایر های آن از موتر کرولاى جاپانی، چراغ های روشن انداز واشاره آن از موتر سایکل و چوکات دیزان آن که شامل بال، رویت وبانت بوده، از آهن چادرساخته شده است.

  طول اين موتر سايکل ١٦٠  سانتی  وعرض آن ١١٠ سانتی متر است.

  ذبيح الله که اين موتر سايکل را (زمين نورد) نامگذاری کرده است، ميگويد که  درحال ساخت موترسايکل ديگرى هم است که ميتواند شش نفر را حمل کند.