گزارش های تازه

  تجارت و اقتصاد

  مصرف برق وارداتی از ازبکستان افزایش می یابد

  شهرکابل (پژواک،٢٦جدی٩٠) : پول مصرف برق وارداتى ازبکستان به افغانستان، که شش ماه قبل ماهانه سه ميليون دالر ميشد، در ماه جدى به ٩ ميليون دالر افزايش مى يابد.

  اين مطلب را میرویس عالمی ریيس تجارتی د افغانستان برشنا شرکت، امروز به آژانس خبری پژواک بيان نموده گفت که از برق وارداتى ازبکستان در ولايات کابل، بلخ، بغلان و پروان استفاده مى شود.

  وى خاطرنشان کرد که در هر شش ماه اول سال، حدود سه ميليون دالر امريکايى و در هر ماه فصل خزان، بيش از پنج ميليون دالر از بابت مصرف برق، به ازبکستان پرداخت شده است.

  عالمى علاوه کرد که مصارف برق وارداتى ازبکستان، در ماه جدى ٩ ميليون دالر پيشبينى شده و قبلاً پرداخت گرديده است.

  به گفتۀ وی، افغانستان در بدل هر کيلو وات برق، شش سنت به ازبکستان پرداخت می کند.

  به اساس معلومات شرکت برشنا؛ در ساحات تجارتى، فى کيلو وات برق در بدل ده افغانى و در ساحات رهايشى  تا ٣٠٠ کيلو وات، فى کيلووات در بدل يک و نيم افغانى توزيع مى شود.

  اما در ساحات رهايشى از ٣٠٠ تا ٧٠٠ کيلو وات، فى کيلو وات در بدل چهار افغانى و بالاتر از ٧٠٠ کيلو وات،  يک کيلو وات در بدل ٦ افغانى توزيع مى گردد.

  به اساس گزارش هاى نشر شده؛ در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد انرژى برق موجود در کشور از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود.

  عالمى علاوه کرد که مصارف برق، با سرد شدن هوا و به دنبال بلندرفتن قيمت مواد سوخت، در ساير ولايات کشور نيز افزايش يافته است.

  قيمت يک کيلو گاز مايع بعد از عيد قربان، تا ١٢٠ افغانى افزايش يافت؛ اما اکنون قيمت آن بين ٥٥ تا هفتاد افغانى در شهر کابل کاهش يافته است.

  در شهر کابل، يک ليتر ديزل حدود يک و نيم ماه قبل، به ٥٨ افغانى فروخته ميشد، که بعداً تا ٧٢ افغانى افزايش یافته و اکنون به ٦٨ افغانى کاهش پیدا کرده است.  Keywords: