گزارش های تازه

  حوادث

  برفبارى در زابل نيز راه ها را مسدود کرده است

  قلات (پژواک،٢ دلو٩٠): مقامات ولايت زابل مى گويند: از آغاز روز گذشته تا کنون،  برفبارى دراين ولايت جريان دار، که در اثر آن شاهراه هاى امتداديافته بين مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت، مسدود گرديده است.

  شريف ناصرى سخنگوى والى اين ولايت، بتاريخ دوم دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که به دليل بارش برف، مردم اين ولايت با مشکلات زيادى روبرو شده اند.

  موصوف افزود: برف خيلى زياد باريده است، که در اثرآن بدون شهر قلات، راه هاى همه ولسوالى هاى اين ولايت مسدود گرديده و عراده جات،  نمى توانند رفت وآمد کنند.

  موصوف علاوه کرد که گرچه شاهراه کابل-کندهار باز است، ولى ادارۀ ولايتى به مسوولين ولسوالى هاى شهرصفا و شاه جوى گفته اند موترهايى که چين (زنجير) نداشته باشند، بايد براى عبور از اين شاهراه اجازه داده نشوند.

  ناصرى گفت که ادارۀ ولايتى، امکانات فراهم نمودن موادخوراکه براى ١٢٠ خانواده را در حالت اضطرارى دارد.

  موصوف هشدار داد که اگر بارش برف هنوز هم ادامه يابد، مردم با مشکلات زيادى روبه رو خواهند شد و موسسات کمک رسانى، بايد دراين رابطه اقدام جدى نمايند و به زابل کمک هاى زمستانى را برسانند.

  از جانب ديگر محمدصديق ولسوال شاه جوى، به پژواک گفت که از صبح امروز تا حال، سه عراده موتر باربرى در بين ولسوالى شاه جوى و شهر قلات چپه شده، ولى کسى کشته يا مجروح نگرديده است و يک موتر که در برف گير مانده بود، راکبين آن توسط آنها نجات داده شده اند.

  موصوف  از مسافرين شاهراه کابل-کندهار، تقاضا کرد که بايد الى بهبود وضع هوا، از رفت وآمدبراين شاهراه اجتناب ورزند.

   قابل يادآورى است که در اثر برفبارى، شاهراه کابل- جلال آباد نيز در ساحۀ ماهيپر به روى ترافيک مسدود گرديده است.