گزارش های تازه

  فرهنگ

  نیروهای اردن شمارى از مساجد لوگر را تجهیز کرد

  پل علم (پژواک، ٤دلو٩٠): نیروهای نظامی کشوراردن، تعدادی ازمساجد درمرکز و ولسوالیهای ولایت لوگر را تجهیز نمود.

   مولوی غلام رسول کامران رئیس حج و اوقاف ولایت لوگر به آژانس خبری پژواک گفت که تجهیز مساجد به قالین، چاه آب، سولر و لودسپیکر از دَه روز پیش از سوی نیروهای اردن آغاز شده و امروز به پایان رسید.

   به گفتۀ وی، دراین برنامه، ٨٠ مسجد در مرکز و ولسوالیهای ولایت لوگر مجهز شده و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

   کامران افزود که تجهیز مساجد متفاوت بوده و نظر به نیاز آنها، قالین، لودسپیکر و سولر توزیع شده و چاه آب آشامیدنی حفر گردید.

   وی در حالی که معلومات دقیق از هزینه این برنامه ارائه نکرد، اظهار داشت که برای هر مسجد از ٨٠ تا ١٢٠ متر مربع قالین توزیع گردیده است.

   منبع گفت که در نظر دارند تا با همکاری دیگر ارگانهای کمک کننده، مساجد دیگر را نیز در آینده تجهیز نمایند.

   سید عبدالمجید یکتن از باشنده گان منطقه کلنگار شهرپل علم که مسجد آنها امروز به قالین مذين شد به پژواک گفت :«مسجد ما پیش از ای موکت داشت وحالی ده سردی هوا خوب است که قالین شده.»

   به گفتۀ وی، به مسجد آنها از سوی نیروهای نظامی کشور اردن، ١٢٠ مترمربع قالین کمک شده که مسجد آنها را اکتفا می کند.

   بر اساس معلومات ریاست حج و اوقاف ولایت لوگر، در حدود ٢٥٥ مسجد بشمول ٧٥مسجد جامع در این ولایت؛ نزد آنها ثبت می باشد.