گزارش های تازه

  حوادث

  برف شاهراه هاى نورستان پاک کارى شد

  جلال آباد (پژواک،٢٠ دلو٩٠): مقامات در نورستان مى گويند که پس از چهار روز تاخير، امروز برف شاهراه امتداد يافته بين مرکز و ولسوالى هاى نورستان را پاک نموده و راه هاى مسدود را باز کرده اند.

  قاضى محمدنبى احمدى معاون والى نورستان، بتاريخ ٢٠ دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که ٦٠ کيلومتر راه بين پارون مرکز نورستان و چپ درۀ کنر، ٥٠ کيلومتر راه بين نورستان مرکزى و نورستان شرقى، ٣٥ کيلومتر سرک بين ولسوالى هاى پارون و وانت وايگل، از برف پاک کارى شده است.

  وى افزود که به دليل برفبارى هاى چندروز قبل، براين شاهراه ها حدود يک متر برف افتاده بود.

  موصوف گفت که در کار پاکسازى شاهراه ها، علاوه بر وسايط رياست فوايدعامه و شرکت هاى ساختمانى، حدود ٥٠٠ تن از  جوانان سهم داشتند.

  محمد زرين سخنگوى والى نورستان، به پژواک گفت که در اثر بارش برف، تلفات جانى به کسى نرسيده است.

  به گفتۀ موصوف، فعلاً راه هاى ترانسپورتى بين کنر- پارون، کامديش- پارون، برگمټال- پارون، واما- پارون  و وانت وايگل- پارون، به روى ترافيک باز مى باشند.

  سخنگوى والى افزود که نورستان غربى،  مردم به دليل نبود راه موتر رو، هنوز از نعمت رفت وآمد محروم اند؛ چون راه  پياده رو هرسه ولسوالى را برف پوشانده است.

   قابل يادآورى است که برف سنگين هفتۀ گذشته، ولسوالى هاى کوهستانى ولايات شرقى را   پوشانده و اين مناطق، با جبهۀ شديد سرما مواجه اند.  Keywords: