گزارش های تازه

  عکس آريشف

  حوادث

  نُه تن از اعضاى يک خانواده کشته و مجروح شدند

  مزارشريف (پژواک ٢٣ دلو ٩٠): در اثر غلطيدن سقف يک منزل در شهر مزارشريف مرکز ولايت بلخ ،يک پدروپسرش  کشته وهفت تن ديگر بشمول زنان واطفال مجروح شدند.

  اين حادثه شب گذشته در جنوب شهر مزار شريف در منطقه بادام باغ به وقوع پيوست.

  حاجى نادر ملک اين منطقه بتاريخ ٢٣ دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که از دو روز گذشته بدينسو دراثر باران هاى شديد ، سقف اين خانه ضعيف شده بود که  شب گذشته فروغلطيد.

  موصوف افزود که دراين حادثه، پدر ويک پسر کشته شده وسه زن وچهار طفل مجروح گرديده اند.

  داکتر محمدالله يکتن از داکتران شفاخانه ملکى مزار شريف به  آژانس خبرى پژواک گفت که هفت مجروح  نزد  آنها آورده شده اند که وضعيت صحى آنان خوب است.

  يک طفل هشت ساله اين فاميل بنام احمد در شفاخانه به  آژانس خبرى پژواک گفت که در قدم اول يک خشت از سقف غلطيد ولى چند لحظه بعد همه سقف فروريخت.

  مسؤول مراقبت از حوادث اضطرارى در ولايت بلخ؛ ضمن تائيد اين حادثه به آژانس پژواک گفت که ٢٧٠ خانواده آمده از ساير مناطق دراين منطقه زنده گى دارند.

  موصوف افزود که اين  خانه ها خامه مى باشند که دراثر باران هاى شديد ، خطر غلطيدن سقف هاى آن افزايش يافته است.  Keywords: