گزارش های تازه

  درباره ما

  معرفى آژانس خبرى پژواک

  پژواک بزرگترين آژانس خبرى مستقل  افغانستان است.دفتر مرکزی آن در کابل موقعيت دارد و با داشتن هشت دفترساحوى و يک شبکه وسيع خبرنگاران در سراسر کشور خبرها ، فيچرها، تحليل ها و مصاحبه ها را  به لسانهاى درى، پشتو و انگليسى به نشر ميرساند. پژواک همچنان براى آژانس هاى خبرى بين المللى ، تلويزيون ها و راديوها ، تصاوير و کلپ هاى ويديويى وصوتى را فراهم مينمايد.     

  پژواک  فعاليت خود را با  پوشش  خبرى  لويه جرگه قانون اساسى  در سال  ١٣٨٢ هجرى شمسى آغاز نمود و به اين ترتيب  به يک منبع معتبر خبرى براى رسانه هاى داخلى و خارجى مبدل گرديد.

  واژه پژواک در لسانهاى درى و پشتو به معنى (( انعکاس )) ميباشد . خبرنگاران پژواک  براى نام گزارى اين آژانس طى جلسات متعدد تلاش نمودن تا نامى را انتخاب نمايد که وحدت ملى را تامين و هدف فعاليت آژانس را بيان نمايد ، از همين جهت  کلمه ( پژواک )) به حيث نام اين آژانس تعيين گرديد .

  پژواک بطور مکمل يک نهاد مستقل است ، همه مسؤولين و کارمندان اين آژانس افغان اند و توسط افغان ها اداره ميشود. آژانس پژواک با هيچ گروه سياسى و ياسازمان تجارتى وابستگى ندارد.

   هدف پژواک

  هدف پژواک  از آغاز فعاليت  اين است تا با مردم کمک نموده و آنها را براى اشتراک در زنده گى عامه شان تشويق نمايد . اين آژانس از طريق پوشش خبرى خود ميخواهد تا در حکومت  شفافيت آورده و روحيه حسابدهى را زنده نمايد .

  پژواک تا حد توان صداى مردم را بلند ميکند ، مشکلات آنها را با مسؤولين در ميان ميگذارد و آنها را از عملکرد مسؤولين  آگاه ميسازد.

  اين آژانس با در نظر داشت همين اهداف براى رشد دموکراسى ، رعايت حقوق بشر و تطبيق قانون اساسى تلاش ميکند ، مردم را از حقوق شان آگاه ميسازد و يک تصوير شفاف و حقيقى وضعيت و رويدادهاى افغانستان را به جامعه جهانى پيشکش ميکند .

  خدمات پژواک

  پژواک  به سطح کشور در بخشهاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و امنيتى خبرها و تحليلها را مهيا ميسازد و با اين کار رسانه ها را قادر ساخته است ، معلومات دقيق  و بى طرف را در مورد رويدادها با مردم شريک سازد .

  پژواک خبرهاى تازه ، فيچرها ، تحليلها و مصاحبه ها را به اشکال نوشتارى ، تصويرى ، صوتى و ويديويى به مشترکين خود پيشکش ميکند

   

  خدمات انترنتى پژواک :پژواک خبرها و تصاوير را براى خواننده گان در افغانستان و سراسر جهان فراهم ميکند. مشترکين می توانند به آخرين اخبار از طريق صفحۀ انترنتى و ايميل پژواک دست يابند.

  بخش عکاسى پژواک:  براى خدمات اين بخش به اشتراک جداگانه نياز است. خدمات عکاسى پژواک؛  تصاوير روزمره از رويدادهاى مهم خبرى و همچنان گزارشهاى تصويرى را در مورد جامعه و فرهنگ افغانى فراهم ميسازد.

  بخش  صوتى و ويديويى پژواک:پژواک همچنان کلپ های صوتی و ويديويى از رويدادهاى خبرى را به آژانس هاى خبرى بين المللی، راديوها و تلويزيون ها  فراهم مينمايد.

  مشترکين می توانند به گزارشهاى پژواک با استفاده از طُرق ساده دست يابند.

   

     Pajhwok. Com:خواننده گان از طريق صفحۀ انترنتى پژواک از خبرهاى تازه در مورد افغانستان آگاه ميشوند. گزارشها در جريان روز و روزهاى هفته در اين صفحه درج ميگردد.

  ارسال اخبار از طريق ايميل:مشترکين در جريان روز فشرده گزارشها و خبرهاى پژواک را از طريق ايميل بدست آورده و از انکشافات افغانستان آگاه ميشوند.

  مشترکين پژواک

  مشترکين پژواک شامل نهادهاى با نفوذ افغانستان، رسانه هاى کليدى ملى و بين المللى، وزارتهاى افغانستان، سازمانهاى غير دولتى، ديپلوماتها، کارشناسان، تجار و افراد مشهور ميباشند، زيرا آنها بر پژواک به حيث منبع معتبر خبرى در مورد اگاهى ازانکشافات سياسى، اقتصادى و اجتماعى افغانستان اتکاء دارند. براى اشتراک در آژانس خبرى پژواک اين کليد را فشار دهيد.