گزارش های تازه

  زراعت

  زراعت

  خربوزه و تربوز سمنگان افزايش اما انگور فراه کاهش يافته است

  ایبک، فراه (پژواک،٣١ سرطان٩٣): امسال نسبت به سال گذشته، در حاصلات خربوزه و تربوز سمنگان، ٢٨ درصد افزايش؛ اما در حاصلات انگور فراه، بيش از ٣٤ درصد کاهش آمده است.  زراعت

  مالدارى در نيمروز رشد نموده است

   زرنج (پژواک،٢٥  سرطان ٩٣): درحاليکه سال گذشته، بيش از پنجهزار راس مواشى در نيمروز از بين رفت، امسال مالدارى درين ولايت سى درصد رشد نموده است.  زراعت

  حاصلات گندم در دايکندى نيازمندى مردم را پوره نمى کند

  نيلى(پژواک،٢٥ سرطان ٩٣): با آنکه حاصلات گندم در دايکندى بيشتر شده؛ اما از يکسو قيمت آن نسبت به سال گذشته افزايش يافته و از سوى ديگر، نيازمندى مردم را پوره نمى کند.  زنان,بازسازي,زراعت

  مارکيت مناسب براى صنايع و محصولات زراعتى زنان بدخشان فراهم ميشود

  فيض آباد (پژواک،٢٣سرطان٩٣): با اعمار مرکز آموزش حرفوى و مارکيت محصولات زراعتى و صنعتى زنان در بدخشان، زمينۀ خوب حرفه و بازار فروش آن فراهم ميگردد.  زراعت

  بادام در کندز صرف پنج درصد حاصل داده است

  کندز(پژواک،۲٣سرطان ۹۳): حاصلات بادام در ولايت کندز ٩٥ درصد کاهش يافته، باغداران ازين ناحيه به شدت متضرر گرديده و قيمت بادام در بازار نيز دو برابر شده است.  تجارت و اقتصاد,زراعت

  پيله ورى در کندز رو به رکود است

  کندز(پژواک،۲۱ سرطان ۹۳): امسال پرورش کِرم پيله درکندز، درحالى رو به رکود است که سال گذشته سه تُن ابریشم درين ولايت توليد شده و به خارج از کشور صادر گرديده بود.  امنیت و جرایم,زراعتNo details available

  درگيرى در بادغيس هشت کشته و مجروح برجا گذاشت

  قلعۀ نو (پژواک، ١٩ سرطان ٩٣):  در اثر درگيرى بر سر جنگل پسته در ولسوالى مُقر ولايت بادغيس،  سه تن به قتل رسيد و پنج تن زخم برداشت.  تجارت و اقتصاد,زراعت

  خربوزۀ کندز به پاکستان صادر ميگردد

  كندز(پژواک، ۱٦ سرطان ۹۳): حاصلات خربوزه در ولايت کندز افزايش يافته؛ اما دهاقين ميگويند که خربوزه ها نسبت به سال گذشته، کوچک مانده است.  تجارت و اقتصاد,زراعت

  مالداران کندز به بستن شاهراه بدخشان هشدار دادند

  كندز(پژواک، ١٥ سرطان ۹۳): مالداران ولايت کندز هشدار دادند که اگر به باجگيرى افراد مسلح در ولايت بدخشان از مواشى شان پايان داده نشود، آنان شاهراه کندز-بدخشان را مسدود خواهند کرد.  امنیت و جرایم,زراعت

  "طالبان دهاقين را در بدل مواد خوراکه به کشت کوکنار مجبور میکنند"

  زرنج (پژواک١٤ سرطان ۹۳): از يکسو زمينهاى تحت کشت کوکنار در ولايت نيمروز افزايش يافته و از سوى ديگر مخالفان مسلح، دهاقين را مجبور به کشت اين بُتۀ خانمانسوز مينمايند.