گزارش های تازه

  فرهنگ

  فرهنگ

  "دنړۍ هنداره" به نقد گذاشته شد

  کابل (پژواک،١٩ قوس٩٣): کتاب"دنړۍ هنداره" که در مورد پنج قارۀ جهان به رشتۀ تحرير درآمده است، از سوى اکادمى علوم و برخى نويسندگان مورد نقد قرار گرفت.  فرهنگ,اجتماعى

  خانم يک نويسندۀ بيمار روى جاده هاى کابل کتابفروشى ميکند

  کابل (پژواک، ١٩ قوس ٩٣): کسى که شب ها را به خاطر رفاه جامعۀ خود صبح کرده و ده ها کتاب نوشته؛ حالا بر بستر بيمارى قراردارد و خانمش با وجود ضعف جسمى و هواى سرد، در جاده هاى شهر کابل، کتابفروشى مى کند.  فرهنگ

  نمایشگاه عکس قربانیان گمنام چهاردهه جنگ گشايش يافت

  کابل (پژواک، ١۷ قوس ٩٣): انجمن دادخواهی افغانستان، خواهان برکناری و محاکمۀ جنایتکاران چهار دهۀ اخیر کشور گردید.  فرهنگ

  نمايشنامه هایی به هدف احیای هویت فرهنگی قديمى باميان اجرا شد

  باميان (پژواک،١٦ قوس٩٣): جوانان و دختران بامیان، احیاى فرهنگ عروسی قدیم را کارآتر از رسم های جدید دانسته و نمایشنامه هايی را دراين دو مورد اجرا کردند.  اداره امور,فرهنگ

  "در محاکمه ابتدائیه آمر نشرات تلویزیون غور عدالت تامين نشده است"

  کابل (پژواک،۱۱قوس ۹۳): نهادهاى رسانه يى، حکم محکمه ابتدائیه غور در مورد قضيه آمر نشرات تلویزیون محلی آن ولایت را غيرعادلانه خوانده و خواهان بررسى اين قضيه در محاکم کابل گرديدند.  فرهنگ

  در باميان مرکز فرهنگی ساخته ميشود

  باميان(پژواک،١٠ قوس٩٣):درباميان يک مرکزفرهنگى که شامل موزيم آثارتاريخى وحراست از میراث های فرهنگی ميشود، ايجاد ميگردد.  فرهنگ

  نمايشگاه غذاهاى محلى در نيمروز گشايش يافت

  زرنج (پژواک، ٨ قوس٩٣): اولين نمايشگاه غذاهاى سنتى- محلى، به ابتكار سه خانم فرهنگى در رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت نيمروز گشايش يافت.  زنان,امنیت و جرایم,فرهنگ

  کمپاين سراسرى محو خشونت عليه زنان آغاز گرديد

  کابل (پژواک، ٤قوس ٩٣): وزارت امور زنان، کمپاين سراسرى١٦ روزۀ محوخشونت عليه زنان را درحالى آغاز نموده که در سالجارى بيش از ٢٢٠٠ قضيۀ خشونت به شمول ده ها قتل، ثبت اين وزارت شده است.  بازسازي,فرهنگ

  عربستان سعودى در آوردن صلح در افغانستان عملاً گام بردارد

  کابل( پژواک، اول قوس ٩٣):عالمان دين و آگاهان سياسى،ايجاد مرکز اسلامى از سوى عربستان سعودى در کابل راگام نيک و نقش سعودى در تامين صلح در افغانستان را ارزنده مى خوانند،اما مى گويند که بايد اينکشور اقدام هاى عملى داشته باشد.  فرهنگ

  نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات گشایش یافت

  کابل (پژواک،٢٨ عقرب٩٣): به هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی، یک نمایشگاه ده روزه زیر نام "کتاب را گرامی بداریم" در ولایت هرات گشایش یافت.