گزارش های تازه

  فيچرها

  اداره امور,فيچرها

  "حکومت جديد کارهاى ناتمام حکومت گذشته را تکميل کند"

  کابل، ولايات (پژواک، ٧ميزان ٩٣): مردم در نقاط مختلف کشور، از انتقال مسالمت آميز قدرت و به وجود آمدن حکومت جديد استقبال نموده ميگويند که اين حکومت، بر مشکلاتى که در دورۀ حکومت حامدکرزى ناتمام مانده است، نقطۀ پايان بگذارد.  اجتماعى,فيچرها

  تبليغات برخى نوشابه ها جوانان را به زدوخورد فزیکی سوق میدهد

  کابل (پژواک، اول ميزان ٩٣): شمارى ازتبليغات نوشابه هاى انرژى زا از طريق رسانه ها، جوانان را به زدوخورد فزيکى و بى بندوبارى تحريک کرده و به قدرت نمایی  سوق ميدهد.  امنیت و جرایم,تعلیم و تربیه,فيچرها

  امتیازات مکاتب مسدودشدۀ دخترانه درغور به جیب معارف و يا مخالفان مسلح ميريزد

  فيروزکوه(پژواک،٣٠سنبله ٩٣):کمیسیون حقوق بشر ولايت غور ميگويد که ٨٠ درصد مکاتب دخترانه دراين ولايت مسدودو يا تعطيل بوده و عوامل عمدۀ آنرا فساد و ضعف مدیریت معارف وموجودیت زورمندان وفرهنگ های ناپسند تشکيل ميدهد.  امنیت و جرایم,تجارت و اقتصاد,فيچرها

  برخی ساحات دارای سلفر، در کنترول مخالفان مسلح قرار دارد

  کابل (پژواک،٣٠ سنبله ۹۳): یافته های پژواک نشان می دهد که برخى معادن سلفر، که یک ماده کیمیاوی و اساسی در ساخت مواد منفجره دانسته می شود، در ساحات ناامن و زیر نفوذ مخالفین مسلح دولت قرار دارد.  امنیت و جرایم,تجارت و اقتصاد,فيچرها

  زمرد پنجشیر به شکل غیرفنی و غیرقانونی استخراج میشود

  کابل (پژواک، ۲۵ سنبله ۹۳): مسوولان ریاست معادن ولایت پنجشیر، مدعى اند که اکثر معادن این ولایت غیرقانونی استخراج می گردد؛ اما والی این ولایت، استخراج معادنى را که از آن به دولت حق الامتیاز پرداخت ميگردد، غیرقانونی نميداند.  صحت,اجتماعى,فيچرها

  کمبود مراکز صحى باعث مرگ مريضان در دايکندى ميشود

  نيلى (پژواک، ٢٤ سنبله٩٣): مردم ولايت دايکندى، کمبود مراکز صحى و صعب العبور بودن راه هاى مواصلاتى را باعث مرگ و مير مريضان و به خصوص تلف شدن مادران حامله ميدانند.  امنیت و جرایم,صحت,فيچرها

  داکتران غيرمسلکى با اسناد جعلى در برخى مراکز صحى ولايت غور مقرر شده اند

  فيروزکوه (پژواک،٢٣سنبله٩٣): مسوولان صحت عامۀ ولايت غور ميگويند که يک موسسۀ صحى، شمارى از داکتران را با اسناد جعلى در مراکز صحى توظيف نموده، که اين کار عوارض جانبى براى مريضان به بار آورده است.   فرهنگ,اجتماعى,فيچرها

  عصر روبات های افغان

  کابل (پژواک، ١٩ سنبله ٩٣): دانشمدان افغان که ساخت "سمارت تانک" يکى از ابتکارات آنها است، باوجود مشکلات مالى تلاش دارند از يخچال ها گرفته تا طياره هاى بى پيلوت و سامان هاى اورتوپيدى؛ نيازهاى تکنالوجيکى را فراهم سازند.  تجارت و اقتصاد,اجتماعى,فيچرها

  فقر، سالمندان را با دشواريهاى زندگى دچار کرده است

  کابل (پژواک، ١٥سنبله ٩٣): دشواری های روزگار، برخى سالمندان را مجبور کرده است که براى پيدا کردن لقمه نانى، در جاده هاى شهر کابل زير آفتاب سوزان کارهاى شاقه انجام دهند.  اداره امور,فيچرها

  تیم های رقیب و دو برادر

  کابل (پژواک، ١١ سنبله ٩٣): انتخابات  ریاست جمهوری، که شماری از خانواده های سیاسی را با هم تقسیم کرده؛ حالا دو برادر، به نام نصرالله بریالی ارسلایی و حاجی دین محمد نیز در رأس فیصله های دو گروه رقیب قرار دارد.