گزارش های تازه

  حکومت

  اداره امور,اجتماعى

  شش و نيم ميليون طفل درافغانستان درمعرض خطرقرار دارد

  کابل(پژواک٢قوس٩٣):رياست جمهورى ميگويد که بايد استراتيژى براى حمايت از اطفال درکشورساخته شود تانسل هاى بعدى براى کسب معارف و شخصيت  خود مجبور نشوند که بيرون از  افغانستان بروند.  اداره امور

  نهاد محاسبين و مفتشین مسلکى ايجاد شد

  کابل ( پژواک، ٢ قوس ٩٣): براى اولين بار نهاد محاسبين و مفتشین مسلکى در چوکات وزارت ماليه کشور به هدف تهيه پاليسى هاى ذيربط و آموزش محاسبين و مفتشين ايجاد و امروز آغاز به کار کرد.  اداره امور

  ولسی جرگه سند هاى امنیتی با ناتو وامريکا را تاييد کرد

  کابل( پژواک، ٢ قوس٩٣):ولسی جرگه سند هاى امنيتى افغانستان با امریکا وناتو را با اکثريت آراء تصويب کرد .  اداره امور

  پشنهاد تعديل حکومت در قانون معادن رد شد

  کابل (پژواک، اول قوس ٩٣): ولسى جرگه پيشنهاد تعديل در طرح قانون معادن را به اکثريت آرا رد کرد.  اداره امور,امنیت و جرایم

  صدها تن در سرپل مقالۀ توهين آميز به اسلام را محکوم نمودند

  سرپل (پژواک اول قوس ٩٣): صدها تن از علما و بزرگان ولايت سرپل مقالۀ توهين آميز به اسلام که از سوى روزنامۀ افغانستان اکسپرس نشر شده بود، محکوم نموده و از حکومت خواست تا نويسندۀ اين مقاله و مسوول رسانۀ متذکره را به اشد مجازات محکوم نمايد.  اداره امور

  براى شناسايى کارکنان متقلب دو کميسيون انتخاباتى يک کميته ايجاد شد

  کابل (پژواک، اول قوس ٩٣): کميسيون شکايات انتخاباتى از ايجاد يک کميته اى براى شناسايى کارکنان دو کميسيون انتخاباتى که در تقلب انتخابات دست داشتند، خبر داد.  اداره امور

  وضعيت امنيتى در پکتيا بهترشده است

  کابل(پژواک، اول قوس ٩٣):مقامات ولايت پکتيا ازبهبود وضعيت امنيتى وعملى شدن دوهزار پروژه عام المنفعه درسال جارى خبرميدهند،اما مردم ميگويند که هنوزهم مخالفان مسلح به شمول طالبان وزيرستانى دربعضى ولسوالى ها فعاليت دارند.  اداره امور

  طنين: همکارى کشورهاى همجوار براى ثبات افغانستان مهم است

  کابل(پژواک، اول قوس ٩٣): نمايندۀ ويژۀ افغانستان درملل متحد مى گويد که همکارى کشورهاى همسايه براى صلح و ثبات افغانستان مهم است.  اداره امور

  در مورد تشکيل کابينۀ جديد پيشرفت تازه صورت نگرفته است

  کابل (پژواک اول قوس ٩٣):رياست اجرايى حکومت ميگويدکه مذاکرات روى تشکيل کابينه جريان دارد که احتمالاً قبل ازبرگزارى کنفرانس لندن افراد در پُست هاى کليدى کابينه در بخشهاى امنيتى و اقتصادى معرفى خواهند شد.  اداره امور

  رييس جمهورکشور استعفاى صلاح الدين ربانى را منظور نکرد

  کابل(پژواک،اول قوس ٩٣):مشاورشوراى عالى صلح ميگويد که استعفاى صلاح الدين ربانى ازسوى رييس جمهوراشرف غنى  پذيرفته نشد .