گزارش های تازه

  Wahidullah

  Keywords:

  Other Reports

  امنیت و جرایمNo details available

  والى کندز کشته شد

  کندز(پژواک ١٦ميزان ٨٩): انجينر محمد عمر والى کندز حين اداى نماز جمعه دريک مسجد مرکزى ولايت تخار با تعداد زياد نمازگزاران ديگر کشته شد.