گزارش های تازه

  مولوی عبدالوهاب عرفان (٥١ ساله)

   سناتور از ولایت تخار

  معلومات شخصی: مولوی عبدالوهاب عرفان فرزند خال محمد است ، در ولسوالی کلفگان ولایت تخار متولد شده است. موصوف  در تخار زندگی نموده ؛ تحصیلات نیمه عالی خود را در رشته علوم اسلامی به اتمام رسانیده است. وى متحل است دارای دو پسر و سه دختر میباشد.

  عبدالوهاب عرفان مدت دوازده سال به حیث معلم ، آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه و مدیر مکتب عبدالرحمن عوف اجرای وظیفه نموده است.

  دورنمای سیاسی: عرفان ،عضو کدام حزب سیاسی نبوده؛ آمر دیپارتمنت اقتصادی مشرانو جرگه نيز میباشد.

  شماره تماس:٠٧٠٠٧١٩٩٦٩/٠٧٨٧٧٧٤٦٦٩

  ایمیل آدرس: erfanjawwad@yahoo.com