گزارش های تازه

    Pajhwok Afghan News Sms Alert

    پروین درانی (٣٩ ساله)

     نماینده از کوچیان

    چمن شاه اعتمادی (٣٨ ساله)

    نماينده از ولايت غزنى