گزارش های تازه

    پروین درانی (٣٩ ساله)

     نماینده از کوچیان

    چمن شاه اعتمادی (٣٨ ساله)

    نماينده از ولايت غزنى