گزارش های تازه

  ۴۸ ساعت گذشته

  اداره امور

  زندگى نامۀ محمد اشرف غنى احمدزى

  محمد اشرف غنى احمدزى درسال ١٣٢٨ خورشيدى در کابل متولد گرديده است.  اداره امور

  شهريان کابل ازاعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند

  کابل(پژواک، ٣٠ سنبله٩٣): صدها تن درنقاط مختلف شهر کابل با شور و شعف و رقص و پايکوبى شب هنگام ازتوافق دونامزد انتخابات و اعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند .  اداره امور

  شهريان کابل ازاعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند

  کابل(پژواک، ٣٠ سنبله٩٣): صدها تن درنقاط مختلف شهر کابل با شور و شعف و رقص و پايکوبى شب هنگام ازتوافق دونامزد انتخابات و اعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند .  اداره امور

  شهريان کابل ازاعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند

  کابل(پژواک، ٣٠ سنبله٩٣): صدها تن درنقاط مختلف شهر کابل  شب هنگام با شور و شعف و رقص و پايکوبى ازتوافق دونامزد انتخابات و اعلام نتايج نهايى انتخابات استقبال کردند .  اداره امور

  اشرف غنی احمد زی رییس جمهور افغانستان اعلام شد

  کابل (پژواک، ٣٠ سنبله ٩٣): کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج آرای دور دوم انتخابات را اعلام نمود و اشرف غنی احمدزی را پیروز خواند؛ اما تفاوت فیصدی آرا را واضح نساخت.  اداره امور

  نهاد هاى ناظر ازنحوۀ اعلام نتايج انتخابات اظهارنگرانى کردند

  کابل (پژواک،٣٠ سنبله٩٣): نهادهاى ناظربرانتخابات ، ازاعلام نتايج نهايى انتخابات براى حل بحران موجود درکشور  استقبال نمودند اما نحوۀ اعلام نتايج رانگران کننده خواندند .  اداره امورNo details available

  حکم ايجاد پارک تفریحی در محل بیرق بزرگ ملى صادرشد

  کابل (پژواک، ٣٠ سنبله ٩٣): حامد کرزى رييس جمهور طى حکمى، براى ايجاد پارک تفريحى در محل بيرق بزرگ ملى کشور، يک کميسيون را موظف نمود.  اداره امور

  بر تدابیر جدی امنیتی بخاطر مصونیت پروژه های ملی تاکید شد

  کابل (پژواک، ٣٠ سنبله ٩٣): شوراى امنيت ملى، وزارت های سکتور امنیتی را موظف کرد تا تدابیر جدی امنیتی را بخاطر مصونیت پروژه های ملی روی دست گیرند.  اداره امور

  از ایجاد حکومت وحدت ملی استقبال وسیع صورت گرفت

  کابل (پژواک،٣٠ سنبله ٩٣): سازمان ملل متحد، ناتو، پاکستان، وزیر خارجۀ امریکا، سفرای کشورهای امریکا ،انگلستان،روسيه وايران از ایجاد حکومت وحدت ملی استقبال نمودند.  اداره امور

  حامد کرزى اعلام نتايج انتخابات را به رييس جمهورمنتخب تبريک گفت

  کابل (پژواک ٣٠سنبله ٩٣) : حامد کرزى اعلام نتايج انتخابات را براى داکتراشرف غنى احمدزى رئيس جمهور منتخب و داکترعبدالله عبدالله رييس اجراييه تبريک گفت .