گزارش های تازه

  Senators

  احمد بشیر صمیم (٣٦ ساله)

   سناتوراز ولایت بدخشان

  احمد جاويد روًف (٣٧ ساله)

  سناتوراز ولايت هرات

  بخت بی بی رحیمی (٤٧ ساله)

  سناتور از ولایت غزنی

  بسم الله افغانمل (٣٥ ساله)

   سناتور از ولایت کندهار

  بلقیس روشن (٣٧ ساله)

   نماينده از ولایت فراه

  بی بی حاجی خیرالنسا غمی (٤٤ ساله)

   سناتور از ولایت نیمروز

  بی بی حاجی روح گل خیرزاد (٣٦ ساله)

  سناتورازولایت نیمروز

  معلومات شخصی: روح گل خیرزاد دختر امین خیرزاد است؛ وى در ولایت کابل زندگی میکند.

  جمعه الدین گیانوال (٤٣ ساله)

   سناتور از ولایت پکتیا

  حاجی امان الله خان عظیمی (٤٨ ساله)

   سناتور از ولایت ارزگان

  معلومات شخصی: حاجی امان الله خان عظیمی فرزند عبدالعظیم فارغ التحصیل صنف دوازدهم میباشد.

  حاجی بایمراد (٤٩ ساله)

   نمایندۀ ولسوالی منجک ولایت جوزجان