گزارش های تازه

  حامد کرزى

  اداره امور

  در دورۀ حکومتم از مشوره هاى محمد ظاهرشاه استفاده ميکردم

  کابل (پژواک،٣٠ميزان٩٣): حامد کرزى رييس جمهور پيشين، در مراسم گراميداشت از صدمين سالگرد تولد محمدظاهرشاه، وى را شخص صلحخواه خوانده گفت که شاه سابق، در بهبود زندگى مردم و آزادى کشور طرفدار ماجراجويى نبود.  اداره امور

  رييس جمهورکرزى خداحافظى کرد

  کابل (پژواک،اول ميزان٩٣): رييس جمهور حامد کرزى، خانۀ خود در ارگ را در آخر هفتۀ جاری ترک ميکند و در کابل بودوباش خواهد داشت.  اداره امور

  کرزى: حکومت جديد در روابط با غرب از احتياط کار بگيرد

  کابل (پژواک، اول ميزان ٩٣): رييس جمهور کرزى در آخرين سخنرانى دورۀ حکومتش؛ تامين صلح در افغانستان را وابسته به امريکا و پاکستان خوانده، گفت که اگر امريکا و پاکستان بخواهند، جنگ در افغانستان پايان مى يابد.  اداره امور

  کرزی: اگر حکومت جديد از ما کمک بخواهد با آن همکار خواهيم بود

  کابل (پژواک،٣٠ سبنله ٩٣): حامدکرزى رييس جمهور ميگويد از اينکه هردو نامزد رياست جمهورى، در يک پروسۀ‌ افغانی به تفاهم رسيدند خرسند است؛ اما اين توافقنامه مسووليت دونامزد بوده و وى و معاونينش در محتوای آن دست نداشته اند.  اداره امور

  هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف شد

  کابل (پژواک،٢٢ سنبله ٩٣) حامد کرزى رييس جمهور کشور، هیئت حقیقت‌ یاب را به منظور بررسی حفریات اخیر در امتداد خط فرضی دیورند توظیف نموده است.  اداره امور

  حامد کرزى: تروریزم و افراطیت به گونۀ روز افزون امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند

  کابل (پژواک ٢١ سنبله ٩٣): حامد کرزى رييس جمهور از دوستان منطقوی و همکاران بین المللی خویش خواست تا از تلاش های شان برای آغاز پروسۀ عملی و موثر صلح در افغانستان حمایت کنند.  اداره امور

  نشست شانگهاى آغاز شد

  کابل (پژواک٢١ سنبله ٩٣): چهاردهمين اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای، امروز در شهر دوشنبه پايتخت کشور تاجکستان آغاز شد.  اداره امور

  اقامتگاه نوساخت رییس جمهور مهمانخانه ارگ شد

  کابل(پژواک،٢٠سنبله ٩٣): ساختمانى که قرار بود به منظور رهایش رییس جمهور کشور پس از ختم دورۀ کاری اش مورد استفاده قرار بگیرد، به مهمانخانۀ ریاست جمهوری اختصاص يافت.  اداره امور

  کرزی به نامزدان: ماندنی والای تان نیستیم، به نتیجه برسید!

  کابل (پژواک، ١٨ سنبله ٩٣): رييس جمهور حامد کرزی، از هردو نامزد ریاست جمهوری خواست تا هرچه زودتر به توافق برسند و تشکیل حکومت بدهند.  امنیت و جرایم

  شش مخالف مسلح و دو طرفدار دولت کشته شد

  کندز، شبرغان (پژواک، ٣ سنبله ٩٣): شش مخالف مسلح در ولايت کندز و دو تن از نيروهاى مردمى در جوزجان به قتل رسيد.