گزارش های تازه

  حامد کرزى

  اداره امور

  کرزی: حملۀ پشاور بخشی از جنگ پلید روانی در منطقه است

  کابل (پژواک، ٢٦ قوس ٩٣): حامد کرزی رئیس جمهور سابق، ضمن تقبیح حملۀ پشاور می گوید که این، يک بخش از جنگ پلید روانی در منطقه می باشد، که مردم هردو سوی خط دیورند قربانی آن هستند.  اداره امور

  حامد کرزى به چين رفته است

  کابل (پژواک،١٦ قوس ٩٣): حامد کرزى رييس جمهور پيشين کشور، در يک سفر غيررسمى به چين رفته است.  امنیت و جرایم

  در تپه وزير اکبر خان کابل انفجار صورت گرفت

   کابل (پژواک، ٤ قوس ٩٣): در منطقۀ وزير اکبرخان از مربوطات حوزۀ دهم امنيتى شهرکابل، انفجار صورت  گرفت.  اداره امور

  "افغانستان هيچ وقت به ميدان جنگ نيابتى مبدل نخواهد شد"

  کابل (پژواک، ٢٩ عقرب ٩٣): حامد کرزى رييس جمهور سابق کشور ميگويد که افغانستان، هيچ وقت اجازه نخواهد داد تا به ميدان جنگ نيابتى بين هندوستان و پاکستان مبدل شود.  امنیت و جرایم

  در لغمان ١٣ فرد ملکی کشته و زخمی شده است

  کابل (پژواک ١١ عقرب ٩٣): در حوادث مختلف در لغمان سه فرد ملکی کشته و به شمول پنج زن ده تن زخمی شده است.  اداره امور

  در دورۀ حکومتم از مشوره هاى محمد ظاهرشاه استفاده ميکردم

  کابل (پژواک،٣٠ميزان٩٣): حامد کرزى رييس جمهور پيشين، در مراسم گراميداشت از صدمين سالگرد تولد محمدظاهرشاه، وى را شخص صلحخواه خوانده گفت که شاه سابق، در بهبود زندگى مردم و آزادى کشور طرفدار ماجراجويى نبود.  اداره امور

  رييس جمهورکرزى خداحافظى کرد

  کابل (پژواک،اول ميزان٩٣): رييس جمهور حامد کرزى، خانۀ خود در ارگ را در آخر هفتۀ جاری ترک ميکند و در کابل بودوباش خواهد داشت.  اداره امور

  کرزى: حکومت جديد در روابط با غرب از احتياط کار بگيرد

  کابل (پژواک، اول ميزان ٩٣): رييس جمهور کرزى در آخرين سخنرانى دورۀ حکومتش؛ تامين صلح در افغانستان را وابسته به امريکا و پاکستان خوانده، گفت که اگر امريکا و پاکستان بخواهند، جنگ در افغانستان پايان مى يابد.  اداره امور

  کرزی: اگر حکومت جديد از ما کمک بخواهد با آن همکار خواهيم بود

  کابل (پژواک،٣٠ سبنله ٩٣): حامدکرزى رييس جمهور ميگويد از اينکه هردو نامزد رياست جمهورى، در يک پروسۀ‌ افغانی به تفاهم رسيدند خرسند است؛ اما اين توافقنامه مسووليت دونامزد بوده و وى و معاونينش در محتوای آن دست نداشته اند.  اداره امور

  هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف شد

  کابل (پژواک،٢٢ سنبله ٩٣) حامد کرزى رييس جمهور کشور، هیئت حقیقت‌ یاب را به منظور بررسی حفریات اخیر در امتداد خط فرضی دیورند توظیف نموده است.