گزارش های تازه

  ولسى جرگه

  اداره امور

  ابراهيمى: حکومت وحدت ملی مبنای قانونی ندارد

  کابل (پژواک،٢٩ قوس٩٣): ولسى جرگه، به حکومت يک هفته مهلت داد تا نامزد وزيران را معرفى کنند و رييس اين جرگه، حکومت وحدت ملى را ساخته شده در سفارت امريکا، خلاف قانون و نامشروع خواند.  اداره امور

  حکومت در مبارزه با فساد واصلاحات درحکومتدارى گام عملى بردارد

  کابل (پژواک، ١٥قوس۹۳): شمارى ازاعضاى ولسى جرگه تاکيددارند که اگرحکومت تعهداتى راکه درکنفرانس لندن به جامعه جهانى داده است عملى کرده نتواند تاثيرات منفى برحمايت سياسى و اقتصادى جهان با افغانستان خواهدگذاشت.  اداره امور

  نبود اجندا سبب شد که جلسۀ عمومى ولسى جرگه داير نشود

  کابل (پژواک، ١٥قوس۹۳): شماری از اعضاى ولسى جرگه هيئت ادارى را به بى کفايتى و بى مسووليتى متهم نموده،ميگويندکه تعطيل جلسات عمومى تاثير منفى بر ذهنيت عامه در خصوص کارکردشوراى ملى بخصوص ولسى جرگه  ميگذارد.  اداره امور

  ولسی جرگه فردا روى سند امنیتی بحث ميکند

  کابل (پژواک، اول قوس٩٣):ولسی جرگه فردا در جلسه فوق العاده روی سند امنيتى افغانستان و امریکا بحث می کند.  اداره امور

  "به تعويق انداختن انتخابات بهتر از تقلب در انتخابات است"

  کابل(پژواک،٢٨ عقرب ٩٣): برخى آگاهان امور مى گويند که انتخابات ولسى جرگه، بايد تا اصلاح نظام انتخاباتى و توزيع تذکره هاى برقى به تعويق افتد؛ اما شمار ديگرى، اين کار را خلاف قانون مى دانند و بر برگزارى انتخابات در زمان معين تاکيد دارند.  اداره امور

  ولسى جرگه ميخواهد مسوولان ذيربط در قراردادمعادن را استجواب کند

  کابل (پژواک،۳۰میزان ۹۳): ولسى جرگه، از وجود فساد در قراردادهاى معادن سخن ميگويد و ضمن تاکيد بر بازنگرى اين قراردادها، تصميم گرفته تا مسوولان ذيربط را استجواب کند.  اداره امور

  طرح قانون تعزيه دارى تصويب گرديد

  کابل (پژواک، ١٩ميزان ٩٣): ولسى جرگه، طرح قانون تعزيه دارى را که جلوگيرى از رسوم مغاير با احکام دين اسلام و اسراف و مصارف غيرضرورى را در بر ميگيرد، با اکثريت آرا تصويب نمود.  اداره امورNo details available

  "در کابينۀ جديد نبايد افراد آلوده به فساد حکومت قبلى گماشته شوند"

  کابل (پژواک، ١٩ميزان ٩٣): ولسى جرگه از تصاميم اخير رييس جمهوردرخصوص مبارزه با فساد ادارى استقبال کرده، ميگويد که در کابينه جديد نبايد افراد آلوده به فساد حکومت قبلى گماشته شوند.  اداره امور

  جلسات کميسيونهاى ولسى جرگه به علت غيرحاضرى وکلا داير نشد

  کابل (پژواک،١٥ميزان٩٣): برخی وکلا، از غيرحاضرى شماری از نمایندگان مردم در جلسات ولسی جرگه، شکایت داشته ميگويند که اکثر وکلا پس از رخصتی عید به وظیفه حاضر نمی شوند.  امنیت و جرایم

  دو ماين در مقابل منزل يک عضو ولسى جرگه در کابل خنثى شد

  کابل(پژواک،٣ميزان ٩٣):خانوادۀ محی الدین مهدی،نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه ميگويدکه پوليس دو ماین را ازمقابل منزل شان در شهر کابل که به هدف حمله بر وی جابجا شده بود، کشف و خنثى نمود.