گزارش های تازه

  Pajhwok Afghan News Sms Alert

  کندز

  تجارت و اقتصاد

  "احتمال دارد که برق تمديدى تاجکستان به کندز قطع شود"

   کندز(پژواک،٢٨حمل ٩٣): رييس برق کندز اعلام کرد که ادارات دولتى و زورمندان، بيش از يکصد ميليون افغانى صرفيۀ برق را نپرداخته و احتمال دارد که برق تمديدى تاجکستان به اين ولايت قطع شود.                                                 فرهنگ

  "بستر ادبی- فرهنگی موج آمو" دركندز ايجاد شد

  كندز(پژواک،۲۱ حمل ۹۳):"بستر ادبی- فرهنگی موج آمو" به هدف گردآوری شاعران، نویسندگان و سخنوران زون شمال و غنامندى  فرهنگ زبان درى ايجاد شد.  بازسازي

  ده ها هزار خانواده از پروژه هاى عام المنفعه در کندز مستفيد شد

  کندز(پژواک،۲۰ حمل ۹۳): بيش از ٦٥ هزار خانواده از ۲۰۰ پروژۀ عام المنفعه در ولايت کندز بهره مند شده و کار شش پروژۀ ديگر آغاز گرديد.  اداره امور

  خبرنگاران كندز دفتر مشترک هماهنگى ايجاد كردند

  كندز(پژواک١٤حمل٩٣):شمارى ازخبرنگاران وفعالان جامعه مدنى،مرکزمشترک همآهنگى در ولايت کندز ايجاد كردند كه ازينطريق موضوعات مربوط به تقلب وتخطى هاى انتخاباتى را بارسانه ها به ويژه آژانس خبرى پژواک شريک خواهند ساخت.  تجارت و اقتصاد

  عواید اداره ترانسپورت کندز کاهش یافته است

   كندز (پژواک١٣حمل ٩٣):  مسوولان محلی ولایت کندز می گویند که عوايد ترانسپورتى این ولایت، به علت كاهش واردات از شيرخان بندر، ١٢ درصد کاهش یافته است.  امنیت و جرایم

  دو انفجار در کندز ١٥ کشته برجا گذاشت

  کندز،تعقيب سوم(پژواک،١١حمل٩٣): موتر يک قوماندان محلى در ولايت کندز، با ماين کنار سرک تصادم کرد که بر اثر آن ١٤ تن از اقاربش جان باخت؛ اما خودش جان به سلامت بُرد.  فرهنگ

  جهنده روضۀ امام صاحب در کندز برافراشته شد

  کندز(پژواک،١٠حمل ٩٣): عَلم مبارک روضه امام صاحب در ولايت كندز، باحضور پُررنگ مردم و تحت تدابيرشديد امنيتى برافراشته شد.  اداره امور

  شیرزی: حكومت كرزى فاسدترين حكومت است

  كندز(پژواک،۹حمل۹۳): گل آغاشيرزى نامزد رياست جمهورى، حكومت فعلى را فاسدترين حكومت خواند و گفت درصورتيكه پيروزشود، تضمين ميكند كه در برابر فساد، قاطعانه مبارزه مى نمايد.  اداره امور

  "مذاکرۀ صلح با طالبان برای دو ماه قطع شود"

  کندز (پژواک،۷ حمل ۹۳): شماری از فعالين جامعۀ مدنی و خبرنگاران حوزۀ شمالشرق، طی گردهمايى قتل سرداراحمد خبرنگاران افغان را به شدت محكوم كرده، خواستار قطع مذاكرات صلح و افزايش فشار نظامى عليه اين گروه از سوى دولت شدند.  امنیت و جرایم

  در حملۀ کندز پنج تن کشته و ٢٠ تن ديگر جراحت برداشت

  کندز (پژواک ٥ حمل ٩٣): پنج فرد ملکى در يک حملۀ انتحارى که در هنگام بزکشى در مرکز ولايت کندز صورت گرفته، کشته شده و ٢٠ تن ديگر به شمول قوماندان مرکز هماهنگى اردوى ملى در اين ولايت، جراحت برداشته اند.