"طرح پنجسالۀ خودکفايى برق تا يکماه ديگر تکميل مى گردد"

کابل (پژواک، ۲۷ ثور ۹۵): وزارت انرژی و آب کشور، از تکميل طرح پنجسالۀ خودکفايى انرژى برق تايکماه ديگر، خبر داده ميگويد که هنوزهم ٥٤ درصد مناطق کشور فاقد برق مى باشد. امان الله غالب مع ي ن انرژی وزارت انرژی و آب که امروز در سيمينار دو روزۀ کشورهاى عضو...