عالمان دين درهرات ازفیصله های لويه جرگه مشورتی صلح حمايت کردند

شهر هرات (پژواک، ۲۱ اسد ۹۹): شورای علمای حوزه غرب کشور از فیصله های جرگه مشورتی صلح مبنی بر رهایی ۴۰۰ زندانی طالب، آتش بس و آغاز مذاکرات میان افغانان، اعلام حمایت کردند.

عالمان دين: با مرتکبين فساد ادارى و اخلاقى برخورد شرعى و قانونى گردد

کابل (پژواک، ۷ اسد ۹۷): عالمان دين و اشتراک کننده گان کنفرانس "صدای منبر بر ضد فساد اداری"، از ارگان هاى عدلى و قضايى تقاضا نمودند تا با مرتکبين فساد ادارى، اخلاقى و همه انواع آن برخورد شرعى و قانونى نمايند.

علماى دين: مردم در پروسۀ ثبت نام جهت اخذ کارت راى دهى شرکت کنند

کابل (پژواک، ١١ ثور ٩٧): عالمان دين از مردم خواستند که در پروسۀ ثبت نام جهت اخذ کارت راى دهى شرکت کنند و در انتخاب شان دقيق بوده و به اشخاص متدين راى بدهند.

عالمان دينى: حکومت بايد مبارزۀ جدى عليه مواد مخدر انجام دهد

کابل (پژواک، ٣٠ سرطان ٩٥): علماى دينى طى يک نشست در کابل، از حکومت خواستند که عوامل خارجى کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را تشخيص و مبارزۀ جدى عليه پديدۀ مذکور انجام دهند. در اين نشست که به مناسبت هفتۀ وحدت مبارزه در برابر مواد مخدر برگزار...