بیش از ۱۴۹هزار تن به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند

کابل (پژواک، ۱۰اسد ۹۷): وزارت تحصیلات عالی، نتایج کانکور را اعلام نمود که به اساس آن، ۱۴۹هزارتن به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند.