مرحلۀ نخست امتحان کانکور امروز در ۱۷ ولایت کشور آغاز شد

کابل (پژواک، ۲۹سرطان ۹۹): وزارت تحصیلات عالی می گوید که مرحلۀ نخست امتحان کانکور با در نظر گرفتن رهنمود های صحی وزارت صحت عامه امروز آغاز شد.

٨٥ درصد اشتراک کننده گان کانکور شامل موسسات تحصيلات عالى و نيمه عالى مى شوند

کابل (پژواک، ٢١ جوزا ٩٨): سرپرست وزير تحصيلات عالی، در اولين دور امتحان کانکور در کابل گفت که نتايج کانکور، تا ٢٠ سرطان اعلام و ٨٥ درصد اشتراک کننده گان کانکور، به موسسات تحصيلات عالى و نيمه عالى جذب مى شوند. عبدالاحد بالاکرزى سرپرست وزارت تحصيلات،...

برای شمولیت در پوهنتون مارشال فهیم از۳۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد

کابل (پژواک، ۱۷ عقرب ۹۷): امروز درکابل، به شمول ده ها دختر، از ۳۰۰۰ تن جهت شمولیت در پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم، امتحان کانکور اخذ شد.

بیش از ۱۴۹هزار تن به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند

کابل (پژواک، ۱۰اسد ۹۷): وزارت تحصیلات عالی، نتایج کانکور را اعلام نمود که به اساس آن، ۱۴۹هزارتن به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند.

ممکن نتايج امتحان کانکور در هفته نخست ماه اسد اعلان گردد

کابل (پژواک، ۲۳ سرطان ۹۶): وزارت تحصیلات عالی، از ختم امتحان کانکور سال سال ۱۳۹۵ بر ۱۳۹۶، خبر داده می گوید که امتحانات کانکور امسال در سراسر کشور، به شکل معیاری و شفافیت کامل اخذ گردیده است و قرار است که نتایج آن، تا دو هفته آینده اعلام گردد. امتحان...

برترين هاى کانکور امسال مورد تقدير قرار گرفتند

کابل (پژواک، ٢٤ حمل ٩٥): وزیر تحصیلات عالی، اول تا پنجم نمرۀ امتحان کانکور براى سال ١٣٩٥ را تقديرنموده و گفت که برای این پنج تن، زمینۀ تحصیلات عالی را در خارج از کشور فراهم می کند.

بیست کانکور دهنده درباميان به علت تخطى از کانکور اخراج شدند

باميان(پژوک، ٢٣قوس٩٤):بیش از٥٧٠٠ فارغ صنف دوازدهم درباميان امتحان کانکوررا درحالى سپرى کردند که ٢٠ تن ازکانکوردهندگان اخراج شدند.

بابری: ده هزار قضيۀ تقلب و نقل در امتحان کانکور ثبت شده است

کابل (پژواک،۱۵حمل۹۴): سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید که ده هزار قضيه تقلب و نقل در امتحان کانکور ثبت شده است که بيشتر آن مربوط به چهار ولايت کشور مى باشد. امتحان کانکور که در حدود چهار ماه اخير سال ١٣٩٣ اخذ شد، حدود ٢٢٦ هزار تن در آن شرکت نموده...