خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

افراد مسلح شرکت کننده گان در لويه جرگه را به مرگ تهديد کرده اند

افراد مسلح شرکت کننده گان در لويه جرگه را به مرگ تهديد کرده اند

Nov 10, 2011 - 11:46

غزني( پژواک، ١٩ عقرب، ٩٠) طالبان مسلح در برخى از ولسوالى هاى  غزنى ؛ از طريق شبنامه ها واعلاميه ها افرادى را به مرگ تهديد نموده اند که درلويه جرگه عنعنوى شرکت نمايند.

 ولى مسؤولين محلى اين ولايت مى گويند که اين کارها جنبه تبليغاتى دارد وبر روال کار جرگه اثرى نخواهد داشت.

 قراراست که لويه جرگه عنعنوى، بتاريخ ٢٥ عقرب سال جارى به اشتراک  هزاران تن ازسراسر کشور  که ٢٥ فيصد آن زنان خواهد بود، آغاز وبراى چهار روز ادامه يابد.

 دراين جرگه که در خيمه لويه جرگه در نزديکى پوهنتون پولتکنيک کابل تدوير مى يابد، روى روابط ستراتيژيک بين امريکا وافغانستان وميکانيزم صلح  درافغانستان صحبت وگفتگو خواهد شد.

 عبدالولى خانزاده منشى شوراى ولايتى ولايت غزنى مى گويد که تا حال اين شبنامه ها واعلاميه ها را نديده است، ولى مردم برايش گفته است که اين اعلاميه هاوشبنامه هاى نوشته شده در ولسوالى هاى  گيلان مقر،آب بند،قره باغ ،اندړو ده يک در مساجد برخى از قريه ها آويخته  شده است .

 موصوف که خود باشنده ولسوالى گيلان وشامل لست اشتراک کننده گان لويه جرگه عنعنوى مى باشد،مى افزايد که دراين اعلاميه ها اشتراک کننده گان لويه جرگه  به مرگ تهديد شده اند.

 ولى خانزاده گفت که اين کارها جنبه تبليغاتى داردوبر روال کار لويه جرگه، اثرى نخواهد داشت.

 به گفتۀ وى، ازولايت غزنى ٢٧ تن در اين لويه جرگه اشتراک مى نمايند واز اين ميان يک يک نماينده از ١٨ ولسوالى ، دوتن ازمرکز ودو وکيل شوراى ولايتى خواهند بود.

 يک کاپى اين اعلاميه درولسوالى قره باغ به دسترس خبرنگار پژواک  قرار گرفته که ضمن آن  موجوديت پايگاه هاى دايمى امريکا درافغانستان تقبيح گرديده واين کار به مثابه اشغال دايمى تلقى گرديده است.

 دراين اعلاميه ادعا شده است که اشتراک کننده گان درلويه جرگه آينده؛ نماينده گان ملت نه ،بلکه افراد راز دار وانتخاب شده توسط حکومت اند.

 اين اعلاميه از سران قومى وافراد با نفوذ خواسته تا دراين جرگه اشتراک ننمايند ودر دام دشمن گير نيافتند.

 دراين اعلاميه به شکل تهديد ؛ از اشتراک کننده گان خواسته شده است که با اشتراک شان  درلويه جرگه زنده گى شان درخطر مى افتد وطالبان براى پيداکردن آنها از هر طريق ممکن کارخواهند گرفت.

 دراين اعلاميه به اشتراک کننده گان جرگه گفته شده است که با اشتراک شان دراين جرگه نام هاى شان  در اوراق  سياه تاريخ نوشته خواهد شد وبعد هم  مسؤوليت همه وقايع آينده بدوش آنها خواهد بود.

 دراخيراين اعلاميه تذکر داده شده است که بايد مردم براى ارائه ثبوتى مبنى بر برادرى خود با طالبان از شرکت دراين جرگه اجتناب ورزند.

 اين اعلاميه ها دربرخى از ولسوالى ها روز روشن، از جانب افراد مسلح قريه به قريه توزيع شده است.

 عبدالمتين يک تن از باشنده گان ولسوالى قره باغ مى گويد که دو روز قبل از عيد ، هنگام عصر دو فرد مسلح موتر سايکل سوار به قريه آمده واين اوراق را درکنار محراب مسجد نصب کردند.

 به گفتۀ وى  درهمه قره باغ  اين افراد قريه به قريه رفتند واين اعلاميه ها را به مردم توزيع نمودند ودرمساجدهم نصب کردند.

 مسؤولين امنيتى غزنى گرچه نمى پذيرند که  اين گونه اعلاميه ها توزيع شده باشد، ولى انجنير زيت الله عظيمى ولسوال قره باغ مى گويد که به شکل رسمى کدام ورق از اين اعلاميه ها را نديده است. ولى اين خبر را بدست آورده است که در ولسوالى قره باغ، افراد مسلح اوراق چاپ شده را توزيع نموده اند.

 به گفتۀ وى، طالبان از راه هاى مختلف به تبليغات مى پردازند تا اشتراک کننده گان  جرگه را تحت فشار روانى قرار دهند ودربين مردم، ترس وهراس بيافگنند؛ ولى اين تلاش ها براى آنها کدام مفادى نخواهد داشت.

 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement