خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ساختمان جديد رياست محاکم پکتيکا گشايش يافت

ساختمان جديد رياست محاکم پکتيکا گشايش يافت

Nov 29, 2011 - 15:02

شرنه (پکتيکا،٨قوس٩٠): تعمير جديد رياست محاکم ولايت پکتيکا، توسط والى پکتيکا و راين کراکر سفير امريکا، افتتاح گرديد.

محب الله صميم والى پکتيکا، افتتاح اين تعمير را يک دستاورد براى مردم پکتيکا و يک مثال از همکارى هاى جامعه بين المللى، عنوان نمود.

وى گفت که اکنون مانند اين، در سراسر کشور ساختمان هاى دولتى اعمار گرديده و کارهاى بازسازى ديگر نيز ادامه دارد.

صميم افزود: براى اينکه مسوليت خود را انجام داده باشد، بايد با استفاده از وقت، به کمک جامعۀ بين المللى، جهت پيشرفت کشور کار نمايد.

راين کراکر سفير امريکا نيز در گفتگو، به اشتراک کننده گان از والى پکتيکا و از گروه کارى وى سپاسگذارى نمود،که بودجۀ منظور شدۀ١٥٠ميليون دالرى از طرف آنها را در بخش هاى معارف، زراعت، قضا و پروژه هاى ديگر، به گونۀ درست به مصرف رسانده اند.

نامبرده موقعيت ستراتيژيک پکتيکا را براى دولت افغانستان و خارجى ها مهم خوانده و گفت که هدف از اين سفرش نيز معلوم نمودن موقعيت ستراتيژيک بود.

اما محمدحکيم کنرى رئيس محاکم پکتيکا، بعضى از نواقص اين تعمير را نشان داده و از مقامات خواست تا براى محبس اين ولايت نيز يک تعمير، اعمار نمايند.

رياست محاکم پکتيکا، قبلاً تعمير نداشت و کارهاى رسمى شان را در بعضى از ساختمانهاى کرايى و يا دولتى ديگر، انجام ميداد.

اين در حاليست که ادارات قضايى پکتيکا، با کمبود مامورين مواجه است و در شمار زيادى از ولسوالى ها، نماينده گى و مامورين ندارد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement