هفت سرباز اردوى ملى و ٤ فرد ملکى به قتل رسيد

ميمنه- کابل (پژواک، ٢٦ سرطان ٩٢): وزارت دفاع ملى، از قتل ٧ سرباز اردوى ملى خبر داده و از سوى ديگر، چهار فرد ملکى در جنگ ذات البينى در ولسوالى غورماچ فارياب کشته شده است.

در خبرنامه اى که از سوى وزارت دفاع ملى، امروز (٢٦ سرطان) به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، آمده که هفت سرباز اردوى ملى، در ٢٤ ساعت گذشته، کشته شده است.

منبع افزوده است که اين سربازان، از اثر انفجارات ماين و حملات مخالفين مسلح، در ولسوالى هاى چرخ لوگر، رشيدان غزنى و سنگين هلنمد، کشته شده اند.

به اساس يک خبر ديگر، چهار فرد ملکى از اثر جنگ ذات البينى در ولسوالى غورماچ، کشته شده و دو تن ديگر شان زخم برداشته اند.

عسل خان مدير ادارى ولسوالى غورماچ، به پژواک گفت که اين درگيرى، عصر روز گذشته ميان دو گروه در منطقۀ جر سياه به ميان آمد، که تلفات يادشده را در پى دارد.

وى افزود که برادر زمان خان، متنفذ قوم اچکزى نيز در جملۀ کشته شدگان ميباشد.

اين مقام محلى گفت که مخالفين مسلح، در اين منطقه فعاليت داشته و دولت بالاى آن حاکميت ندارد.

محمد زمان يکى از باشندگان منطقه گفت که اين درگيرى، از اثر دشمنى قديمى ميان طرفداران اچکزى ها و قبچاق، به ميان آمده است.

وى افزود که اين درگيرى، بعد از آن صورت گرفت که يک تن از طرفداران قوم قبچاق، از سوى جانب مقابل خلع سلاح شده بود.

 به گفتۀ وى دو سال قبل، يکى از سران قوم اچکزى نيز از سوى جانب مقابل آنها، کشته شده بود.

تبصره کنيد