خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اعضاى افغان ملت درگيرى فزيکى نمودند

اعضاى افغان ملت درگيرى فزيکى نمودند

Aug 05, 2013 - 13:18

کابل (پژواک،١٤اسد٩٢ ):”حزب افغان سوسيال ديموکرات”دروقت معرفى نامزداحتمالى براى انتخابات، با مخالفت برخى ازافرادى که خود را اعضاى حزب افغان ملت ميدانستند، مواجه شده،محفل برهم خورد ومنجر به درگيرى فزيکى گرديد.

حزب افغان سوسيال ديموکرات که رهبرى آنرا محمدامين واکمن بدوش دارد، خود را حزب اصلى افغان ملت ميداند،اما برخى ديگر اين ادعا را رد نموده، ميگويندکه حزب افغان ملت يک حزبى است که  رهبرى آنرا ستانه گل شيرزاد برعهده دارد.

 رياست افتخارى افغان ملت را انوارالحق احدى وزير تجارت به عهده دارد.

محمدامين واکمن رييس حزب افغان سوسيال ديموکرات درنشست امروز نامزدى احتمالى خود در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى را اعلام نموده، گفت : ((ما باهرشخص وهرسازمان سياسى که با اهداف حزب ما موافق باشد،حاضرهستيم که اتحادکنيم ،درغيرآن حزب،  مرا به حيث کانديدمستقل به انتخابات معرفى نموده است. ))

وى حکومت را در برگزارى انتخابات ناتوان دانسته، افزود که بايد يک حکومت انتقالى به ميان آيد تا بتواند زمينه را براى انتخابات شفاف مساعد سازد.

واکمن علاوه کردکه افغان سوسيال ديموکرات درانتخابات آينده به اين باوراست که بايد هرگونه برخوردقومى،زبانى،سمتى ومذهبى ازبين برودتايک حکومت استوار به وحدت ملى به ميان آيد.

در اثناى سخنرانى ،شمارى از اشتراک کنندگان که خود را اعضاى حزب افغان ملت به رهبرى ستانه گل شيرزاد معرفى ميکردند،مانع ادامه نشست گرديدندو اين مخالفت منجربه درگيرى فزيکى شد.

گردانندگان نشست ميخواستند،مخالفان را خارج کنند، اما آنها با سرو صدا و اينکه نمى گذارند که کسى از نام افغان ملت سوء استفاده کند، محفل را مختل کردند و طرفين با هم مشت و يخن شدند.

محمدولى وزيرى که خود را مشارو رييس افغان ملت معرفى کرد، گفت که اين نشست بخاطر حمايت مجدد ازحزب افغان ملت برگزارشده بود،اما”حزب افغان سوسيال ديموکرات”موضوع را بطرف ديگر بردوموقف خود را در مورد انتخابات اعلام نمود.

وى افزودکه افغان ملت چندماه قبل کنگره بزرگى را با شرکت نمايندگان حزب از سراسر کشورداير نمود و به اکثريت آراء ستانه گل شيرزاد به حيث رييس وانوارالحق احدى به حيث رييس افتخارى حزب تعيين گرديدند.

وزيرى هشدار داد: (( ما اجازه نميدهيم که حزب افغان ملت را به بخشهاى مختلف تقسيم نمايند و از نام آن سوء استفاده کنند.))

اين نماينده حزب افغان ملت ادعا ميکند، افرادى که نشست امروز را تدويرنموده بودند،چندفرد مشخص هستندکه بخاطراهداف شخصى، دست به چنين نشست هايى ميزنند.

به گفته وى،حزب افغان ملت به رياست ستانه گل شيرزاد جواز رسمى دارد ودروزارت عدليه ثبت است، اما افراد ديگرى در چوکات ”حزب افغان سوسيال ديموکرات” از نام افغان ملت استفاده ميکند و وزارت عدليه بايد جلو فعاليت هاى غير قانونى آنرا بگيرد.

گفتنى است که دوسال قبل در غیاب انوارالحق احدی رهبر حزب افغان ملت، محمدامین واکمن ازسوی  برخى از اعضای این حزب بحیث رييس حزب انتخاب گردید.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement

Maiwand Bank - Just Banking