خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

نور: اوراق راى دهى را در يک شرکت مورد اعتماد چاپ ميکنيم

نور: اوراق راى دهى را در يک شرکت مورد اعتماد چاپ ميکنيم

Dec 08, 2013 - 13:11

کابل (پژواک، ١٧ قوس٩٢): کميسيون مستقل انتخابات مى گويد که امور ديزاين اوراق راى دهى، تکميل گرديده و عنقريب براى چاپ به داوطلبى گذاشته خواهد شد.

مسوولين اين کميسيون مى گويند که در نظر دارند ١٣ ميليون ورق را، براى انتخابات شوراهاى ولايتى و رياست جمهورى آينده، چاپ نمايند.

نورمحمد نور سخنگوى اين کميسيون، به آژانس خبرى پژواک گفت که چاپ اوراق راى دهى، به زودى به هدف چاپ، از طريق پروگرام انکشاف ملل متحد (UNDP) به داوطلبى گذاشته خواهد شد.

نور افزود که شرکت هاى داخلى و خارجى چاپ، در داوطلبى چاپ اوراق، شرکت خواهند داشت.

وى گفت: "قرارداد در مورد مواد حساس ما، بايد با کمپنى هاى معتبر عقد گردد؛ تا اوراق قبل از رسيدن به کميسيون، بيرون کشيده نشود؛ زيراکه براى هرورق راى دهى، سريال نمبر و بعضى نشانه هاى مشخص براى امنيت يا سيکورتى در نظر گرفته شده است."

نور علاوه کرد که کميسيون انتخابات، از شرکت برنده در داوطلبى ميخواهد که اگر انتخابات به مرحله دوم ميرود، شرکت بايد اوراق ديگرى را نيز به وقت معين آماده نمايد.

 بر بنياد قانون اساسى، انتخابات مرحلۀ دوم، بايد بعد از اعلام نتايج تا دو ماه آينده برگزار گردد.

نور يادآورى کرد که کميسيون مستقل انتخابات، امور ديزاين اوراق راى دهى را تکميل کرده است.

اين کميسيون چندى قبل، موقعيت کانديدان رياست جمهورى در اوراق راى دهى را از طريق قرعه کشى مشخص کرد.

نور گفت که بعد از اين، حتى اگر کانديدان رياست جمهورى به نفع يکديگرهم بگذرند، تصوير شان در ورق راى دهى چاپ ميشود.

براى انتخابات رياست جمهورى سال آينده، ١١ تن و براى انتخابات شوراهاى ولايتى، ٢٧٠٠ تن خود را کانديدا کرده اند.

نور گفت که هزينۀ چاپ اوراق راى دهى، بعد از داوطلبى مشخص خواهد شد.

اينکه مطابع داخلى، ظرفيت چاپ اوراق راى دهى را به سطح وسيع دارند يا خير؟ اما پيروزى آنها در داوطلبى وابسته به اين است که کميسيون مستقل انتخابات، دربخش حفظ اوراق راى دهى، بالاى آن باور داشته باشد.

اما عبدالجبار صافى رييس اتحاديۀ صنعتکاران افغانستان مى گويد که کميسيون مستقل انتخابات، بايد به کار مطابع و کمپنى هاى چاپ داخلى اطمينان داشته باشد و تمامى مواد خود را در افغانستان چاپ نمايد.

صافى به پژواک گفت که مطابع افغان، مجهز با ماشين هاى عصرى ميباشند، که حتى به سطح کشورهاى همسايه پيشرفت کرده اند.

وى افزود: "ما به همه اطمينان ميدهيم که بايد به کمپنى هاى داخلى، مقدارى امتياز قايل شوند؛ با اين کار از يکسو از فرار پول جلوگيرى ميشود و از سوى ديگر، زمينۀ کار به مردم مساعد ميگردد؛ در اينجا اوارق راى دهی به هر اندازه، هر کيفيت، ديزاين و ليول دلخواه آنها چاپ شده میتواند."

وی گفت که مطابع افغانى، آماده اند تا براى حفظ اوراق راى دهى ضمانت بدهند.

ماه گذشته، ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى يا "آیسا" از کانديدان خواسته بود تا اوراق تبليغاتى خود را در مطابع افغانستان چاپ نمايند.

وفى الله افتخار رييس ادارۀ آيسا گفته بود که امکانات بيشتر چاپ، در داخل کشور مساعداست و کانديداها بايد با درنظرداشت رشد اقتصادى کشور فيصله نمايند که اوراق را در داخل کشور چاپ کنند.

اوراق تبليغاتى کانديدان در انتخابات گذشته، در کشورهاى خارجى به ويژه پاکستان چاپ شده بود.

مسوولين آيسا گفته بودند که چاپ اوراق انتخاباتى، بيش از ٢٠ ميليون دالر امريکايى هزينه دارد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement