خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

خواستار عمل: اعضای جامعه مدنی ولایتی خواهان حسابدهی بیشتر شدند

خواستار عمل: اعضای جامعه مدنی ولایتی خواهان حسابدهی بیشتر شدند

Nov 18, 2014 - 19:20

پنجشنبه، 13 نومبر، سال 1393 کابل:در حالیکه نقش  دیدبان شفافیت افغانستان نظارت از کارکردهای دولت  است، این اداره شرح پالیسی خود را به نشر می سپارد که از طریق آن پیشنهادات خود را در مورد چگونگی موثریت مساعدت ها  طی نشستی که قرار است در آن حدود 100 سازمان جامعه مدنی از سراسر کشور اشتراک نمایند  ارا یه می نماید.

شرح پالیسی دیدبان شفافیت در مورد موثریت مساعدت ها  بر ارقام و معلومات وزارت مالیه و  تمویل کنندگانخارجی تمرکز می نماید تا معلوم گردد که در افغانستان، بخصوص در مناطق روستایی مساعدت ها چی موثریت داشته است. به نظر دیدبان شفافیت افغانستان دولت  و  تمویل کنندگان خارجی  باید یک میکانیزم حسابدهی اجتماعی را ایجاد نماید و جامعه مدنی را در پروسه تعقیب مساعدت ها و بودجه دخیل سازد تا شفافیت در دولت و  تمویل کنندگان یقینی گردد.

در گردهمآیی مذکور دو سازمان جامعه مدنی اشتراک کننده معرفی خواهد شد که یکی آن سازمان انکشاف متداوم فعالین مدنی (CASDO) و دیگرش  سازمان مبارزه با بیسوادی (ALO)  اند. این سازمانها در ولایات  اصول و برنامه های چارچوب دوجانبه حسابدهی توکیو را عملی می نمایند. عظیم رسالت رئیس کاسدو و یکی از اشتراک کننده گان این پروگرام گفت: شبکه جامعه مدنی در ولایت بلخ مقام هارا به حسابدهی ترغیب کرده اند مثل توجه به اطفال روی سرک و ما می توانیم تاثیرات مشابه را در ولایات داشته باشیم".

سازمان های جامعه مدنی در این گردهمآیی بخاطر گردهم می آیند تا  در مورد نشست چارچوب دوجانبه حسابدهی توکیو که بتاریخ 25 نومبر درلندن برگزار می گردد آماده گی گیرند . همچنان  هدف دیگر این گردهمآیی این است تا به سطح ولایات این زمینه مساعد گردد که دولت در قبال تعهداتش که با مردم افغانستان نموده است پاسخگو باشد. در عین حال علی جان فسیحی از هرات گفت:" جامعه مدنی می تواند دولت و انجوهارا بر تلاش روی پایداری و موثریت در پروژه ها یاری رساند".

سازمان CASDOدر مزارشریف به هدف تشخیص نیازمندی های اطفال روی جاده سروی را انجام داده است که در نتیجه آن دولت به سطح ولایت این را پذیرفته است که به تعداد 300 طفل را ثبت نام نموده و برای آنها تسهیلات صحی و تعلیمی را فراهم می نمایند.

(ALO)  در ولایت کندهار ستراتیژی آگاهی عامه را در مورد قانون منع خشونت علیه زنان  از طریق آگاه سازی مردم تطبیق خواهد نمود. این سازمان از طریق ملا امامان مساجد،  شفاخانه ها، و مکاتب به مردم در مورد حقوق و وجایب شان آگاهی خواهد داد که این یک قدم مهم در راستای درک حقوق زنان به شمار می رود.

پروگرام جامعه مدنی و رسانه های شبکه انترنیوز که از جانب دفتر حقوق بشر، کار و دیموکراسی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تمویل می گردد  از شرح پالیسی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد موثریت مساعدت هاو از فعالیت های سازمان  ALOو  CASDOحمایت می نماید.=

چارچوب دوجانبه حسابدهی توکیو یک موافقتنامه بین دولت افغانستان و جامعه مدنی می باشد که برتعهدات در مورد انکشاف و توسعه اقتصادی افغانستان تاکید می ورزد.  این موافقتنامه پنج اصل ذیل را نمایان می نماید:

  • دیموکراسی بر اساس نمایندگی و انتخابات عادلانه
  • حکومت داري، حاکمیت قانون و حقوق بشر
  • تمامیت حسابات عامه  و بانکداری
  • عواید دولت، تطبیق بودجه و حکومت داري محلی
  • انکشاف و توسعه همه جانبه و متداوم

جامعه بین لمللی متعهد است که تا سال 2015 میلادی با تعمیل تعهدات چارچوب دوجانبه حسابدهی توکیو با دولت افغانستان 16 ملیارد دالر را مساعدت می نماید. همچنان جامعه بین لمللی تعهد نموده است که 80%  مساعدت ها را در مطابقت با برنامه اولویت بندی ملی به افغانستان می پردازد و حد اقل 50%  مساعدت های انکشافی را از طریق بودجه ملی مطابق اعلامیه های لندن و کابل با دولت افغانستان مسا عدت می نماید.

برای مصاحبه رسانه ای و معلومات بیشتر در مورد

با سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستاناز طریقشماره تماس 0788266645ارتباط بگیرید.

 

 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement