خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"زمین های غصب شدۀ کول حشمت خان باید مسترد شود"

"زمین های غصب شدۀ کول حشمت خان باید مسترد شود"

Sep 13, 2014 - 18:15

کابل (پژواک، ٢٢ سنبله ٩٣): کميسيون موظف، ضمن پيشنهادات ديگر براى احياى مجدد "کول حشمت خان شهر کابل" خواهان استرداد بيش از ٥٠ هکتار زمين غصب شده در اين ساحه گرديد.

براساس معلومات کميسيون احيايى مجدد کول حشمت خان، اين کول به مساحت ١٩١ هکتار زمين در جنوبغرب شهرکابل موقعيت داشته که در ادوار تاريخ شکارگاه شاهان و حکمروايان ملى و محلى بود.

 منبع نوشته است که در سال ١٣٥٠ دولت اين ساحه را به حيث پناهگاه مرغان آبى اعلام نمود و تا سال ١٣٥٩ حدود ٣٠٠٠ پرندۀ مهاجر و مرغان آبى که متشکل از ١٥٧ نوع بود، از ساحۀ متذکره بخاطر نسل گيرى، تغذيه  و پناهگاه مصوون استفاده مى نمودند.

اين ساحه، از نظر محيط زيستى مورد توجه کنواسيون هاى بين المللى محيط زيستى قرار گرفته، که افغانستان به آن متعهد بوده و از ارزش بين المللى نيز برخوردار است.

کميسيون افزوده است که آبدات تاريخى در جوار کول حشمت خان مانند باغ لطيف، زيارت حضرت جابرالانصار(رح)، قلعه تاريخى حشمت خان، بالاحصار کابل و استوپه هاى بودايى موقعيت داشته، که به اهميت اين ساحه افزوده است.

به اساس معلومات منبع، موجوديت آب کول، در تقويت آب هاى سطحى و زيرزمينى اهميت به سزايى دارد و همچنان دربهبود محيط زيست، آب و هواى کابل نقش مهم را دارا مى باشد.

مشکلات و تهديدها

مصطفی ظاهر رییس اداره مستقل محیط زیست و عضو کميسيون يادشده، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که در مدت حدود سى سال،  ٥٥،٢٤ هکتار زمين در اين ساحه غصب شده است.

در گزارشى که کميسيون بعد از ارزيابى ها تهيه کرده، آمده است که موترشويى هاى خودسر و غيرقانونى، اعمار و جابجا کردن غرفه هاى سيار به وسيلۀ معلولين در اطراف کول و  قطع نى زار داخل کول، خلاف نورم هاى فنى و مسلکى توسط اهالى همجوار، از جمله تهديدات عمده به شمار مى رود.

دراين گزارش افزوده شده است: "مداخلۀ بيش از حد مردم  اطراف کول، انداختن خاک و جغل در اطراف و داخل کول، جريان آب که به اثر موترشويى ها و حمام در اطراف و مسير جوى مستان به کول مى آيد و امتداد مسير بد رفت و فاضلاب خانه ها، از جمله تهديدات عمدۀ ديگرى است که کيفيت آب و خاک داخل کول را متاثر نموده و در نتيجه، اثرات ناگوار را به موجودات زنده (نباتات، حيوانات و پرندگان آبى) به بار آورده است."

در گزارش اين کميسيون آمده است که نباتات و فرش نباتى اطراف کول به اثر مداخله غيرقانونى مردم، چراندن مواشى، بى کيفيت شدن آب و خاک، مقاومت حاصلخيزى را از دست داده، که در نتيجه به ميدان بازى اطفال مبدل شده و دامنۀ آن در حال گسترش است.

در گزارش به اساس سروى ربع اول سال روان، تذکر داده شده است که تعداد پرنده گان موجود در ساحه حفاظت شدۀ اين کول به ١٠١ نوع کاهش يافته و به اساس معلومات مديريت کول حشمت خان، پرندگان سروى شده؛ شامل انواع بومى و مهاجر، آبى و غيرآبى مى باشد.

کميسيون موظف نوشته است که تثبيت نشدن ساحه ملکيت دولت (جداسازى  کول از حريم شخصى اهالى) از جمله مشکل حقوقى ساحه متذکره مى باشد.

عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد و رييس کميسيون يادشده، در نشست امروز در مورد غصب زمين در کول يادشده گفت: "متاسفانه يک نوع فرهنگ زورگويى، اشغال و تصاحب در کشور ما در طول  سال هاى متمادى جريان داشته و اين، سبب شده که درساحات مختلف کشور، ملکيت هاى عامه و شخصى غصب گردد."

موصوف بدون ارائه جزئيات گفت که قسمتى از ساحه يادشده، از سوى "زورمندان و زرداران" غصب شده است.

به گفتۀ وی، فساد ادارى در ادارات سبب شده که در برخى موارد، قباله هاى جعلى براى تحت تصرف آوردن ملکيت هاى دولتى، ساخته شده است.

 اما وزير اقتصاد خاطرنشان کرد که در حال حاضر، اداره کدستر يکبار ديگر سروى ساحۀ کول حشمت خان را آغاز نموده و تا دو هفتۀ آينده تکميل خواهد شد.

به گفتۀ موصوف پس از تکميل سروى، عملاً استرداد زمين هاى غصب شده آغاز مى گردد.

پيشنهاد ها و راه هاى حل

کميسيون موظف، پيشنهادات حاوى راه حل ها را براى احياى مجدد کول حشمت خان عنوانى رياست جمهورى ترتيب داده است.

کميسيون پيشنهاد نموده که نقشه سال هاى ١٣٤٩ و ١٣٥٠، بالاى اراضى اين کل تطبيق شود و سپس ساحات غصبى بررسى عدلى گردد.

همچنان، تنظيم آب از طريق درياى لوگر در اين ساحه، حفاظت از ساحات تاريخى و فرهنگى چون بالاحصار، ستوپه هاى بودايى و غيره، پاک کارى بازار در مسير خندق بالاحصار از موجوديت اصناف، تمديد جال موقت و احداث خندق بالاحصار، تخريب سرک هاى خودسر، انتقال کثافات جامد و خاک هاى اضافى، پيشنهادات ديگرى اين کميسيون مى باشد.

کميسيون، ايجاد دو پوستۀ پوليس براى حفاظت ساحه و همچنان ايجاد انجمن ساحۀ حفاظت شده و فضاى سبز در اطراف ساحۀ کول حشمت خان را نيز جزء پيشنهادات نموده است. 

همچنان، پخته کارى جوى مستان از سربند تا پل محمود خان، پاک کارى غرفه هاى آهنى معيوبين از شمالغرب کول، توقف اعمار ساختمان هاى شخصى در اطراف کول و احاطۀ ساحه بعد از تثبيت و تخريب ساحات غصب شده، نيز شامل پيشنهادات کميسيون مى باشد.

مصطفى ظاهر گفت زمين هاىى که غصب نشده، بايد حفظ شود و بعداً تصفيۀ ساحات غصب شده، آغاز گردد.

موصوف مشخص نکرد که در مربوطات کول حشمت خان، چه تعداد منازل خودسر اعمار شده؛ اما به گفتۀ وى براى کسانى که منازل خودسر ساخته شدۀ آنها تخريب مى شود، بايد بديل در نظر گرفته شود.

اما عبيدالله رامين نماينده مردم در ولسى جرگه، در نشست امروز گفت: "اين کول منبع حيات است، وقتى که بحث از آب مى کنيم، منبع حيات مطرح مى کنيم، آن طور که حکم رييس جمهور است، نه تنها که ساحۀ غصب شده (ساختمان هاى خودسر) تخريب شود، بلکه جزاهاى ديگه هم برايش داده شود."

وى از رييس جمهور آيندۀ کشور خواست که دراين قسمت، جدى عمل نمايد و متعهد به تطبيق قانون باشد.

رامين گفت که تا حال مقدار کمى از صدها جريب زمين غصب شده، از غاصبان پس گرفته شده است.

درپايان نشست امروز، نمايندگان وزارت های زراعت، دفاع ملی، امور داخله و شهرسازی و شاروالی کابل که عضويت کميسيون يادشده را دارند، گزارش مذکور را امضا نمودند.

عبدالهادى ارغنديوال رييس اين کميسيون، گفت که اين گزارش جهت تطبيق به رييس جمهور تسليم داده مى شود.   

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement