خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"در رياست منابع بشرى څارنوالى فساد گسترده وجود دارد"

"در رياست منابع بشرى څارنوالى فساد گسترده وجود دارد"

Apr 06, 2015 - 17:09

کابل (پژواک،۱۷حمل۹۴): شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، ریاست منابع بشری لوی څارنوالی را به گرفتن پول در مقرری ها متهم کرده، خواهان اصلاحات گسترده در این اداره شدند.

ولسى جرگه، امروز نورالحبيب جلال سرپرست لوى څارنوالى را فرا خوانده بود تا در مورد اخذ امتحان از څارنوالان و مسايل ديگر څارنوالى معلومات ارايه کند.

جاويد نظر رييس منابع بشرى لوى څارنوالى نيز در مجلس امروز اين جرگه حضور داشت.

احمدشاه رمضان نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت: "رییس منابع بشری در مقابل هر مقرری څارنوال، از ۲۰ الی ۵۰ هزار دالر گرفته است."

او به رییس منابع بشری اشاره نموده افزود: "همین رییس صاحب، چند بار من هم رفته بودم که از ۱۲ پاس ها پول می گرفت و آنها را مقرر می کرد."

وى گفت که براى ثبوت ادعاى خود اسناد نيز ارايه کرده می‌تواند.

رمضان از نمایندگان مردم خواست که نباید حقایق را بپوشانند؛ زیرا به گفته او فساد در این اداره به اوج رسیده است.

به گفته وى، کسانى هستند که در پنج سال کار کردن به حيث څارنوال، صاحب آن قدر سرمايه و بلندمنزل شده که يک تاجر در ده ها سال مالک آن قدر سرمايه شده نمى تواند.

گلالی نور صافی عضو دیگر این مجلس نیز بر رییس منابع بشری این اداره انتقاد کرده گفت: "یک جوان فارغ التحصیل که امر لوی څارنوال اسبق را نیز با خود داشت؛ اما تا زمانى که چهار هزار دالر به رییس منابع بشری نداد، نتوانست که وظیفه اش را به دست بیاورد."

وى افزود که تمام تقرری ها در این اداره، با استفاده از قرابت و پول صورت می گیرد.

حبیبه دانش نماینده مردم تخار در این جرگه گفت که یک تعداد افراد، به اساس "مصلحتى که با اداره مرکزی لوی څارنوالی دارند"، از مدت ۱۴ سال است که در ولسوالی های تخار به گونۀ زنجیره یی تبدیل می شوند و در فساد آغشته اند.

صفورا ایلخانی نماینده بامیان نیز از تقرری ها انتقاد کرده گفت یک تعداد افرادى که بیشتر شان سند فراغت از صنوف ۱۲ را هم ندارند، به حيث څارنوال مقرر شده اند.

 

او در ادامه افزود: "این افراد، څارنوالی بامیان را به اجاره گرفته و خون مردم غریب و بیچارۀ این ولایت را می خورند."

 

شماری از اعضای دیگر این مجلس نیز از فساد گسترده در این اداره یاد کرده و خواهان اصلاحات شدند.

رییس منابع بشرى در مجلس صحبت نکرد؛ اما نورالحبیب جلال سرپرست لوی څارنوالی در خصوص ادعاى نمایندگان مردم مبنى بر فساد در رياست منابع بشرى گفت: "امکان دارد یک تعداد افراد، بنا بر محدودیتى که منابع بشری در بخش استخدام داشته است، همچو بهتان را ببندند."

وی خطاب به نمايندگان مردم افزود: "اگر مستند کدام اسناد و شواهد دارید، با اداره لوی څارنوالی شریک نمایيد تا ما در روشنایی آن تصمیم بگیریم."

به گفته جلال در مدت سه ماه گذشته که او به حيث سرپرست کار می‌کند، ۱۳ تن به شمول شش څارنوال و هفت کارمند  ملکی ساير اداره ها به اتهام فساد اداری بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده اند .

او علاوه کرد که یک تعداد څارنوالان دیگر که در فساد آغشته اند، شناسایی شده که در مورد اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

نمايندگان مردم بر گرفتن امتحان از برخى څارنوالان در رياست جمهورى انتقاد نموده گفتند که نبايد به اين بهانه کسى منفک شود.

اما جلال گفت: "ارزیابی څارنوالان، به اساس هدایت رییس جمهور صورت گرفته است و هیچ دوازده پاس سبکدوش نخواهد شد؛ زیرا دوازده پاس هايی که توانایی بیشتر را نداشته باشند، از بخش مسلکی به بخش های اداری تبدیل می شوند."

او افزود که امتحان تثبیت سویه، از سوی اداره څارنوالی برگزار شد و این اداره، قطعا تصمیم ندارد که حتی یک څارنوال را برکنار کند.

جلال افزود: "حدود ۲۰۰ څارنوال که در بست مسلکی کار می کردند و سند صنف ۱۲ را داشتند و یا خلاف رشته بودند، برای تثبیت سویه، شامل روند امتحان شده بودند که شمار معدود آنان، از بست مسلکی به بست های اداری معرفی شدند."

 موصوف اظهاراتى مبنى بر مداخله مشاور حقوقى رييس جمهور در اين امتحان را رد کرده گفت که اين ارزيابى، به دلیل نبود تالار بزرگ در څارنوالى، در قصر سلام خانه برگزار شده است .

برخى څارنوالان به همين دليل اعتراض نموده اند؛ اما جلال گفت که این ارزیابی به منظور اصلاحات راه اندازی شده و شماری از څارنوالان، از احساسات کار گرفته و دست به اعتراض زده بودند .

موصوف افزود که درحال حاضر ۱۴۰ څارنوال ۱۲ پاس در کابل و ۴۶۵ تن څارنوال ١٢ پاس در ولایات مختلف، مصروف کار هستند و ۶۸ تن در کابل، خلاف رشته تقرر یافته اند .

علامت: 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement