خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

عيسی محمد به ده ها شاگرد رايگان درس ميدهد

عيسی محمد به ده ها شاگرد رايگان درس ميدهد

Jun 25, 2015 - 12:31

کندهار(پژواک، ٤ سرطان ٩٤): يک خانۀ مخروبه در کوچه هاى تنگ ناحيۀ سوم شهر کندهار، حالا مخروبه نيست، بلکه به يک مکتب مبدل شده و ده ها تن از شاگردان اين منطقۀ، زير اسمان کبود، به شکل رايگان درس ميخوانند.

از اين منزل مخروبه حالا به جاى خاموشى، صداى درس خواندن اطفال بلند ميشود که قبل از اين از تعليم محروم و در کوچه ها سرگردان بوده اند.

اما يک جوان باسواد اين منطقۀ، تصميم گرفت که  اين خانۀ مخروبه را به محل پخش روشنى علم مبدل سازد، وى بزرگان خانواده هاى منطقه را تشويق نمود که اطفال خود را به جاى کوچه ها، براى حصول تعليم به اين خانه بفرستند.

اين جوان عيسى محمد ٢٢ ساله، محصل پوهنځى تعليم و تربيۀ پوهنتون کندهار است که هم خودش محصل است و هم به ديگران تدريس ميکند.

عيسى محمد به آژانس خبرى پژواک گفت:"در حدود دو سال ميشود که اين خانۀ ويرانۀ را به مرکز تعليم مبدل کرده ام و به اطفال قريه رايگان درس ميدهم."

وى افزود که مکتب نزديک به قريۀ آنها وجود ندارد، اين کار باعث شده بود که خانواده ها اطفال خود را به مکاتب دور تر روان کنند.

نامبرده ميگويد که خود وى نيز محصل است، ارزش معارف را ميدانست، از همينرو اين وضعيت  وى را رنج ميداد که وقت قيمتى اطفال قريه در بازى تير ميشود و از تعليم محروم اند.

به گفتۀ عيسى محمد، بالاخره به اساس احساس خود فيصله نمود که در يک خانۀ مخروبه که در نزديک منزل وى قرار دارد، براى اطفال رايگان درس آغاز نمايد، تا از گشت وگذار بى جا اطفال جلوگيرى به عمل آيد و از نعمت تعليم بهره مند گردد.

اين جوان ميگويد، براى اين کار در ابتدا با سران قريه صحبت نمود و آنها را تشويق کرد که اطفال خود را براى حاصل کردن تعليم به اين منزل کهنه روان کنند.

وى ميگويد که از دو سال بدينسو، به شصت تن از پسران و دختران کوچک قريه رايگان درس ميدهد و در اين مدت درس زياد به آنها آموخته و از اين کار خود خيلى لذت ميبرد.

به گفتۀ موصوف، هواى کندهار خيلى گرم، حتى يگان روز تا ٤٥و ٤٦سانتى گراد ميرسد؛ اما با وجود آن نيز مشعل معارف را خاموش نکرده و به تدريس خود ادامه داده است.

عيسى محمد ميگويد که براى نجات شاگردان از شعله هاى  آفتات سوزنده، بر سر آنها سايه بان رخت نصب کرده؛ اما با وجود آن نيز  بدن هاى نازک اطفال، آفتاب سوزندۀ را تحمل کرده نمى تواند.

به گفتۀ موصوف، رياست معارف کندهار، تاکنون آنها را فقط در بخش کُتب، قرطاسيه و بکس ها کمک کرده است.

موصوف از رياست معارف خواست که در اين منطقه به شاگردان  مکتب اعمار کند و علاوه بر اين تلاش هاى معارف را در اين ولايت سريع تر و مکاتب مناطق که سال قبل غير فعال و يا موجود نبود، فعال نمايد.

اطفال اين منطقه هر چند خورسند به نظر مى رسند که زمينۀ تعليم به آنها مهيا شده؛ اما از رياست معارف ميخواهند که براى آنها مکتب اعمار نمايد، تا آنها نيز مثل ساير شاگردان معارف، در محيط خوب درس بخوانند.

جميل احمد هشت ساله ميگويد که با اشتياق زياد درس ميخواند؛ اما از گرمى با شدت رنج ميبرد. به گفته وى، مکتب در فاصلۀ دور تر از خانه اش قرار دارد که به آن رفته نمى تواند، اگر مکتب نزديک در خانه هاى شان اعمار شود، از اين مشکلات بى غم خواهد شد.

ريحانه، يکى از شاگرد ده ساله نيز خواسته مشابه دارد و ميگويد که قبل از درس خواندن، در کوچه ها با دوستان خود بازى ميکرد؛ اما حالا پدر و مادرش وى را به درس خواندن تشويق کرده است.

وى مى افزايد که معلم از آنها پول نمى گيرد، رياست معارف بايد به آنها تعمير بسازد که همراه با دوستان خود به درس ادامه دهد و به صنوف بالا کامياب شود.

باشندگان اين منطقۀ(ناحيۀ سوم) ميگويند، هر چند مکتب در اينجا وجود ندارد، اما عيسى محمد از سرگردانى اطفال آنها جلوگيرى کرده و دو سال ميشود که به آنها رايگان درس ميدهد.

سردار محمد يکى از باشندگان اين منطقه به آژانس پژواک گفت:"پدر يک پسر و دختر هستم، آنها به مکاتب دور تر رفته نمى توانند، از همينرو در اين خانۀ ويرانه رايگان درس ميخوانند."

وی افزود که تعداد زياد ازاطفال قريه هاى ديگر، در فصل هاى زمستان و تابستان در وضعيت سخت درس ميخوانند، رياست معارف بايد براى شاگردان مذکور تعمير اعمار نمايد.

نظر محمد صميمى، سخنگوى رياست معارف کندهار ضمن ستايش از اين کار عيسى محمد ميگويد که موصوف به ٦٠ تن از اطفال قريۀ خود رايگان تدريس ميکند و ادارۀ مربوطه تاکنون وى را در بخش کُتب، قرطاسيه و بکس ها کمک کرده است.

وى به آژانس پژواک گفت، رياست معارف در پلان دارد که علاوه بر شهر، در تعدادى از ولسوالى ها نيز صنوف محلى تعليم را ايجاد نمايد و در اين سلسلۀ اين محل شاگردان نيز به صنف هاى محلى مبدل خواهد کرد.

به گفتۀ موصوف، شاگردان خواهند توانست که با رفتن به همچو صنف ها، از صنف اول تا چهار تعليم حاصل نمايند و بعداً مثل ساير شاگردان به مکتب بروند.

کندهار در زون جنوبى کشور موقعيت دارد که در تشکيل خود ٤٠٩مکتب دارد؛ اما حدود ١٠٠ باب آن به علت نا امنى مسدود شده است.

در اين ولايت ولسوالى هاى نيز وجود دارد که مکاتب آن فقط بر روى کاغد بود و ماهانه به نام آن صدها هزار افغانى حلف و ميل مى شد.

 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement