خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

صرف به شفاخانۀ رحمان پشاور در هر ماه ٦ هزار افغان مراجعه مى کند

صرف به شفاخانۀ رحمان پشاور در هر ماه ٦ هزار افغان مراجعه مى کند

Oct 07, 2015 - 18:11

پشاور (پژواک، ١٥ ميزان ٩٤): به سبب نبود تشخيص درست بيماران  و تداوى مطمئن درافغانستان، تنها به شفاخانۀ موسوم به رحمان در پشاور، هر ماه بيشتر از ٦ هزار مريض افغان مراجعه مى کنند.

گزارشگر پژواک که طى سفر ژورناليستکى خود از اين شفاخانه ديدار نموده، مى گويد در صورتيکه حکومت به صحت شهروندان در داخل کشور توجه جدى معطوف نکند، مشکلات صحى افغانها در خارج از کشور با مصرف هنگفت هم حل نخواهد شد.

شفاخانۀ رحمان، ضمن تداوى امراض قلب و عمليات جراحى در بخش معالجۀ امراض ديگر نيز شهرت دارد؛ در شهر پشاور ايالت خيبر پشتونخواه از جمع شفاخانه هايى است که از ولايات مختلف کشور،  هر روز صدها مريض به آن منتقل مى گردد.

در کنار شفاخانۀ رحمان، شفاخانه هاى ديگر چون نارتويست نيز قرار دارد که شمار زياد افغانها نيز به آن انتقال داده مى شوند.

محمد طارق رييس شفاخانۀ رحمان، به آژانس خبرى پژواک گفت که در هر برج اضافه تر از ٦ هزار مريض افغان به اين شفاخانه انتقال مى گردند.

موصوف علاوه نمود که از جمع مريضان متذکره، دست کم ٢ هزار تن آنها قابل بستر مى باشند و ديگران، بعد از معالجه رخصت مى شوند.

بيماران و پايوازان

شمار مريضان افغان و پايوازان آنها در شفاخانۀ رحمان مى گويند که به علت عدم تشخيص امراض و ادويۀ بى کيفيت، مجبور اند تا با متقبل شدن مشکلات، تا اين شفاخانه خود را برسانند.

محمد ظاهر، فرد مُسن  بيمار که باشندۀ ولايت ننگرهار است در بستر شفاخانۀ رحمان به آژانس خبرى پژواک گفت :" تکليف گرده دارم، در جلال آباد زياد تداوى کردم؛ اما علاجم نشد، مجبور شدم تا اين جا بيايم."

به گفتۀ وى، تشخيص و تداوى هر دو در اين شفاخانه خوب است ؛ اما براى آنانيکه وضعيت اقتصادى شان بهتر است ، نه مانند شخص مريض او که بى بضاعت است.

نامبرده علاوه نمود که اجراى معاينات و بسترشدن در اين شفاخانه، به زور پول صورت مى گيرد.

عبدالمالک باشندۀ ولسوالى محمدآغۀ ولايت لوگر که برادرزادۀ ١٢ ساله اش را جهت تداوى به اين شفاخانه آورده، به آژانس خبرى پژواک گفت گرچه پول ندارد اما از روى مجبوريت اين جا آمده است ؛ زيرا همه پول وى در کابل به جيبهاى داکتران ريخت؛ اما تداوى و ادويۀ آن هيچ فايده نرساند.

نامبرده علاوه نمود که داکتران درکابل نظر واحد ندارند، مرض را درست تشخيص کرده نمى توانند در اين جا اگر مصرف بلند است؛ اما تشخيص و دواهاى آن باکيفيت است.

جميل پايواز يکتن از مريضان که باشنده ولايت هرات است، به پژواک گفت کسى که مى خواهد که به شفاخانۀ رحمان وارد شود بايد نخست وضعيت جيبش را ارزيابى نمايد.

نامبرده علاوه نمود : " اين جا نرخ  معاينات بلند است، پول بستر و عمليات نيز گزاف است، چنين نشود که کس اين جا بيايد و محتاج ديگران شود."

مشکلات عمدۀ مريضان افغان

مريضان افغان در اين شفاخانه، به مشکلات متعدد چون ندانستن زبان، آزار و اذيت از سوى پوليس، نبود اسناد قانونى، کرايۀ بلند جاى بود وباش و موترها، موجوديت کميشن کاران در شفاخانه، در بدل پول در نوبت سبقت کردن و عدم موجوديت محل مناسب براى پايوازان مواجه اند.

حميد يکتن از باشندگان شهر مزارشريف به آژانس خبرى پژواک گفت حينى که از صحن اين شفاخانه خارج شود، بلا فاصله پوليس وى را دستگير مى کند.

نامبرده افزود: "نه اسناد دارم و زبان آنها را مى دانم، اگر پول بيشتر بياوريم پوليس از نزد ما مى گيرد و اگر نياريم پس هر لحظه در اين جا ضرورت مى شود."

محمدرسول پايواز يکتن از مريضان که مسکونۀ ولايت ميدان وردک است به پژواک گفت که اين شفاخانه هر روز ميليون ها کلدار به دست مى آورد؛ اما جاى مناسب براى بودن پايوازان ندارد.

مشکل ديگر اين است، که در شفاخانه  قيم  مواد غذايى، تيليفون و مواد ديگر مورد ضرورت نهايت بلند است؛ اما آنها نياز به خريد آن دارند؛ زيرا به سبب ترس پوليس از شفاخانه خارج شده نمى توانند

يوسف باشندۀ ولايت شبرغان که با مريضش، به اين شفاخانه آمده به پژواک گفت که برخى افراد نمرات نوبت داکتران را در بدل ١٠٠٠ کلدار مى فروشند وبرخى ترجمانان، کميشن کارى هم مى کنند و از مريضان به گونه هاى مختلف پول اخذ مى نمايند.

اما از سلوک داکتران و کارمندان آن شفاخانه نهايت خرسند بودند و مى گفتند که سخنان ما را خيلى به پيشانې باز گوش مى کنند و به زبان شيرين پاسخ مى دهند.

مسوولين شفاخانۀ رحمان

مسوولين شفاخانۀ رحمان، برخى مشکلات مريضان و پايوازان افغان را مى پذيرند؛ اما مى گويند که مشکلات نسبت به گذشته کاهش يافته  و محيط مناسب غرض تداوى آنها فراهم شده است.

طارق خان رييس اين شفاخانه به پژواک گفت که درگذشته پوليس خارج از شفاخانه پايوازان مريضان را آزار مى دادند و از نزد ايشان پول مى گرفتندکه در اين خصوص، با پوليس پشاور بحث هاى مکرر صورت گرفت و اکنون اين مشکل تا حدى زياد حل شده است.

همچنان نامبرده  در اين شفاخانه، موجوديت کميشن کاران و دريافت پول به نام هاى مختلف از نزد مريضان توسط برخى افراد را رد نکرد؛ اما وى افزود که در اين اواخر ٩ منسوب اين شفاخانه را از وظايف سبکدوش نموده که از مريضان افغان پول غيرقانونى اخذ مى  نمودند.

قرار گفتۀ وى، با اجراى چنين کار با هيچ کارمند اين شفاخانه مدارا نخواهد کرد. او از پايوازان بيماران خواست درصورتيکه با همچو افراد مواجه مى شوند، براى شريک ساختن مشکلات آنها يک شعبه دارند، به آن مراجعه کنند.

يک کارمند افغان اين شفاخانه که از گرفتن نامش ابا ورزيد، به آژانس پژواک گفت در کميشن کارى، نمرۀ نوبت داکتر را به نرخ بلند فروختن و از نزد مريضان به نام هاى مختلف پول گرفتن، خود افغانها دخيل اند و از مجبوريت آنها سوء استفاده مى کنند.

منبع علاوه نمود که در پى شکايات بيشتر به مسوولين شفاخانه، اکنون تا حد زياد جلو همچو مشکلات گرفته شده و شفاخانه نيز تلاش هاى جدى مى نمايد.

قرار گفتۀ وى، در صورتيکه کدام کارمند شفاخانه در حال گرفتن پول غيرقانونى ازمريضان مشاهده شود، بلا فاصله از وظيفه اخراج مى گردد.

کدام مريضان به شفاخانۀ رحمان مراجعه ميکنند؟

داکتران شفاخانۀ رحمان ميگويند که بيش از  شش هزار مريض به آنها مراجعه ميکند که اکثريت  شان از قلب، معده، زردى، سرطان، نسايى ولادى، عصاب، استخوان ، گرده و ساير  امراض رنج ميبرند.

داکتر عتيق الرحمن، موظف در بخش اورتوپيدى اين شفاخانه به پژواک گفت که تعداد زيادى از افغان هايى که استخوان هاى شان در حادثات ترافيکى و انفجارات شکسته شده، در اينجا تداوى ميشوند.

اين داکتر با ابراز تاسف عميق خود گفت که حالا  در  بخش ارتوپيدى، تعداد مريضانى که در اثر مزائيل لايزرى و انفجارات بمب ها زخمى ميشوند، افزايش يافته اند.

داکتر عتيق الرحمن گفت که نه تنها تداوى همچو مريضان پيچيده است، بلکه زمان گير است و مصارف زياد ميخواهد.

برخى از افغان ها نيز در بخش هاى مختلف شفاخانۀ رحمان وظيفه دارند، داکتر خالده يکى از داکتران افغان اين شفاخانه، به آژانس خبرى پژواک گفت که از مريضى ها و مريضان افغان ها شديداً رنج ميبرد؛ چراکه از يک طرف نابلد هستند و از سوى ديگر زبان  ياد ندارند و پول ندارند.

وى از از خانواده هاى افغان خواست که در صورت مريضى اعضاى خود غفلت نکنند و در داخل کشور خود به مراکز نزديک صحى و يا داکتر مختصص مراجعه نمايند تا مريضان شان در وقت کم، در بدل مصارف کم تداوى شوند.

داکتر خالده گفت: "اگر اين کار را انجام ندهند، بعداً  علاوه با مشکلات ديگر، به پرداخت مصارف بلند نيز  مجبور ميشوند."

موصوف افزود که شمارى از بيماران به آنها مراجعه ميکنند که کدام مشکل جدى ندارند و در افغانستان نيز  با آسانى و مصارف کم تداوى ميشوند؛ اما نگرانى آنها باعث شده که به اينجا مراجعه نمايند و مصارف  بى جا را متقبل شوند."

داکتر خالده به افغان ها مشوره داد که از نوشيدن زياد انرژى ها و نوشابه ها خود دارى نمايند؛ چرا که به گفتۀ وى،  باعث بيمارى هاى بيشتر ميشود.

مسوولان، داکتران و سايل موجود در اين شفاخانه را به سطح منطقه ميدانند و مى پذيرند که خدمات شان در بدل مصرف بلند ارايه ميگردد؛ اما مى افزايند که اين يک شفاخانۀ شخصى است و مصارف بلند خود را از مصارف مريضان خود به دست  مى آورد.

آنها ميگويند که شفاخانه هيشه مريضان  بى بضاعت را در بخش مصارف کمک مى کند و يک اندازه پول را به آنها مى بخشد.

پشنهادها:

مريضان شفاخانۀ رحمان، از حکومت افغانستان خواستند که به مشکلات صحى مريضان شان رسيدگى کند و سهولت هاى تداوى با کيفيت در داخل کشور فراهم کند.

آنها مى افزايند که حکومت بايد شفاخانۀ هاى بزرگ و مجهز دولتى و شخصى مانند شفاخانۀ  رحمان در کابل، ننگرهار، بلخ و کندهار  اعمار نمايد تا هموطنان ما به هدف تداوى از مصارف بلند در خارج از کشور نجات يابند.

 

 

 

 

 

 

علامت: 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement