خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رييس معارف باميان به ظن اختلاس توقيف شد

رييس معارف باميان به ظن اختلاس توقيف شد

Dec 28, 2015 - 16:19

باميان (پژواک،٧جدى۹۴): ریيس معارف بامیان و مدیر معارف ولسوالى شیبر، در پيوند به اختلاس ده ها ميليون افغانى توقيف شده، شش تن از مدیران معارف ممنوع الخروج، و ٥٧٦ معلم و آمرین مکاتب، تحت جلب څارنوالی قرار گرفتند.

علت توقیف محمدرضا ادا ریيس معارف، ٩٠ ميلیون پول تقاعد معلمین خوانده شده است، که معلمین پول تقاعدی خود راطبق تاييد ریيس معارف، اخذ نموده اند؛ حال آنکه اکثر معلمين، مستحق نبوده وپول هاحيف و ميل شده است.

محمد طاهر "زُهیر" والی بامیان، به آژانس خبرى پژواک گفت که ریيس معارف، بر اساس غفلت وظیفوی که در جریان کارش بوده، مظنون به فساد شده واز دیروز بدینسو تحت توقیف قرار دارد.

وی افزود که اداره محلی، درامر مبارزه با فساد به صورت جدی عمل میکند و ارگان های عدلی وقضايی، دوسيه هاى کسانی را که آغشته به فساد بوده و درهر موقفى که باشند، بصورت دقیق بررسی ميکند.

والی باميان علاوه کردکه بررسی تمام دوسیه های اين افراد ادامه خواهد داشت.

څارنمل عبدالوهاب الکوزی ریيس څارنوالی بامیان گفت پس ازآنکه هیئت لوی څارنوالی درماه های گذشته به بامیان آمد و دوسیه فساد را ازلوی څارنوالی به بامیان برای بررسی فرستادند، څارنوالان بامیان بررسی خود را در مورد آغاز کردند که فعلاً تمام دوسیه ها تحت بررسی است.

الکوزى گفت روز گذشته، يکتن که ریيس معارف را ضمانت کرده بود، به څارنوالی مراجعه نموده وگفت که دیگر ضامن وی نمی باشد، څارنوالی به ریيس معارف پیشنهاد کرد که ضمانت بالمال بگذارد؛ اما ضمانت بالمال نگذاشت، که طبق قانون توقيف گرديد.

رييس څارنوالى باميان، درمورد دوسیه های دیگر گفت که تا هنوز شش تن از آمرین معارف شامل  بخش محاسبۀ معاونین، مدیر سوانح و استخدام، ممنوع الخروج اعلام گردیده و دوسيه هاى ٥٧٦ تن از معلمین، مورد تحقیق وبررسى قرار میگیرد.

وی علاوه کرد که این دوسیه مربوط به سال های ١٣٩١ و١٣٩٢ میباشد که توسط معلمین اجیر، بخاطر تقاعدی شان حدود ٩٠ ميلیون افغانی از بودجه دولت برداشته شده؛ درحالیکه خیلی از این معلمین مستحق نبوده ویا بعد از گرفتن تقاعدی، دوباره به معلمی شان ادامه داده اند.

محمد ایوب امیری سرپرست ریاست معارف بامیان، به پژواک گفت که پروسه تقاعد، یک پروسه داخلی وزارت معارف بوده ودر این پروسه، بیشتر بخش مالی و اداری ریاست معارف دست داشته، که مواردی از مشکلات در کارهای شان از نظر څارنوالی دیده شده است.

وی افزود که در این دوسیه علاوه بر کارمندان معارف، آمرین مکاتب و مدیران معارف در همه ولسوالی ها تحت جلب هستند و به ترتیب، دوسیه های شان توسط څارنوالی مورد بررسی قرار میگیرد.

اميرى خاطرنشان ساخت که څارنوالی، ابتدا کارش را از ولسوالی شیبر آغاز نموده که فعلاً مدیر معارف شیبر، توقیف شده واز آمرین مکاتب ومعلمینى که شامل لیست هستند، تحقیقات صورت گرفته است.

 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement