خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

سفر رييس جمهورغنى به باميان با پذيرايى و تظاهرات همراه بود

سفر رييس جمهورغنى به باميان با پذيرايى و تظاهرات همراه بود

Aug 29, 2016 - 17:33

شهرباميان (پژواک،٨سنبله ٩٥): رييس جمهورغنى در سفرش به باميان به منظورافتتاح برخى ازپروژه ها گفت که وعدۀ زمان کمپاين انتخاباتی اش را که هزاره جات را از حصر جغرافيايى بيرون مى کند، عملى مى سازد.

محمد اشرف غنى، صبح امروز درحاليکه سروردانش معاون دوم رياست جمهورى، محمدمحقق معاون دوم رياست اجرائيه و شمارى از وزراى کابينه و برخى از سفراى کشورهاى خارجى، اورا همراهى  مى کردند، وارد ولايت باميان گرديد.

رييس جمهورکشور، در نخست جادۀ ميدان شهر- باميان و ميدان هوايى اين ولايت "ميدان هوايی شهيد وحدت ملی عبدالعلی مزاری" را افتتاح نمود و پس از آن، با شمارى از باشندگان اين ولايت ديدار کرد.

ميدان هوايى باميان، به هزينۀ ۵ ميليون دالر امريکايى از کمک های کشور جاپان بازسازى شده است.

رييس جمهورکشور، در سخنرانی اش به مردم باميان گفت که درسال روان، بيشترين پروژه هاى زيربنايى، با بودجۀ هنگفت نسبت به هر ولايت ديگر، در باميان تطبيق خواهدشد.

وى افزود: "شعارى که در زمان کمپاين انتخاباتی داده بودم که هزاره جات را از حصر جغرافيايى بيرون مى کنم، آنرا عملى مى کنم و شمارى از سرکهاى باميان، کارش آغاز شده و يا بودجه برای ساخت آن در نظر گرفته شده است."

سرور دانش معاون دوم رياست جمهورى نيز گفت که افغانستان، در حال حاضر در جايگاه بين المللی در جای شايسته قرار گرفته و اين ناشی از کارهای مثبت حکومت وحدت ملی در بخش های مبارزه بافساد و ايجاد سهولت از طريق راه های مواصلاتی مى باشد.

وی افزود که مناطق مرکزی به زودی از زندان طبيعی خارج خواهد شد و سرکهای زيادی به شمول سرک دره صوف تا ولسوالی يکاولنگ، کارش آغاز خواهد شد و قرار است سرک يکاولنگ- کندهار نيز به طول بيش از ۵۰۰ کيلومتر، مورد بررسی و ارزيابی قرار داده شود.

محمد محقق معاون دوم رياست اجرائيه حکومت، با تاکيد بر اينکه رييس جمهور افغانستان، با يک بسته از پروژه های انکشافی وارد باميان شده است، گفت که اين پروژه ها گامی مثبت در راستای وحدت ملی و انکشاف متوازن مى باشد.

وی افزودکه حکومت وحدت ملى، مصمم است تا ضرورت های اساسی شهروندان را در نظر گرفته، در تمام بخش ها نظر به بودجۀ دست داشته اقداماتى را انجام دهد.

همزمان با سفر رييس جمهور، شمارى از فعالين مدنی باميان اشتراک در جلسه با رييس جمهور را تحريم و ده ها باشندۀ اين ولايت در چوک هريکين اين ولايت، دست به تطاهرات زدندو خواهان انتقال لين برق ٥٠٠ کيلوولت از طريق باميان شدند؛ اما معترضان با برخورد پوليس مواجه گرديدند.

فعالان مدنى مى گويند که در اول صبح، چهارتن از فعالان مدنی توسط منسوبين رياست ۱۰ و پی پی اس (قطعه مخافظت از رييس جمهور) دستگيرشدند، که پس از آن تظاهرات به خشونت گراييد و درنتيجه تعدادی پوليس که مانع تظاهرات کننده ميشدند، دراثر پرتاب سنگ زخمى شدند.

محمد اخلاقی يکتن از نماينده های مظاهره کنندگان به پژواک گفت که تا هنوز به تعداد سی تن از شهروندان باميان، بخاطر تظاهرات لت و کوب و يا زندانی شده اند.

خبرنگار آژانس پژواک مى گويد که تعدادی از خبرنگاران که مى خواستند به شهر رفته و از تظاهرات مردم، خبر، فلم وعکس تهيه نمايند، با ممانعت پوليس مواجه شدند، که وسايل برخى از آنان شکستانده شد و يا ضبط گرديده است.

الياس طاهر خبرنگار سلام وطندار، و سيد محمد هاشمی خبرنگار آژانس جمهور، از جمله کسانی اند که وسايل شان شکسته و خودشان نيز از سوى نيروهاى امنيتى لت و کوب شدند.

الياس طاهری به پژواک گفت که توسط نيروهای رياست ده، وسايلش گرفته شده و کمره های عکاسی شان نيز شکستانده شد.

اما نيروهای امنيتی، در اين مورد ابراز نظرنکرده اند.

اين درحاليست که شماری از اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، امروز در اعتراض به بازداشت شمارى از فعالان مدنى درباميان، در کابل گردهم آمدند.

معترضين با نشر اعلامیه اى، سفر رییس جمهور محمد اشرف غنی به بامیان را یک برنامۀ عوامفریبانه‌ خوانده، خواستار رهایی بدون قید و شرط فعالين مدنى و تظاهرات کنندگان بازداشت شده، گرديده و اين عمل حکومت را نقض صریح احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور دانستند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement