حدود دو هزار تن در سرپل از نيروهاى امنيتى اعلام حمايت کردند

سرپل (پژواک، اول عقرب ٩٥): در ولايت سرپل، حدود دو هزار تن که اکثريت شان مسلح بودند، حمايت شان را از نيروهاى امنيتى اعلام نموده گفتند که آماده اند در مقابل مخالفين مسلح دولت، به ميدان نبرد بروند.

اين افراد که باشنده هاى مرکز و ولسوالى هاى مختلف اين ولايت بودند، امروز طى گردهمايى در مرکز ولايت سرپل، حمايت شان را از نيروهاى امنيتى کشور اعلام کردند.

آنها با سردادن شعارها مى گفتند که از نيروهاى امنيتى به خصوص جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى، حمايت مى کنند. 

دوستم، چندى پيش به شمال کشور رفته و جنگ در برابر مخالفين مسلح را رهبرى مى کند.

محمد عظیم قویاش عضو مشرانوجرگه و باشنده ولايت سرپل، در گردهمايى امروز گفت مردم اين ولايت آماده اند که در هر نوع شرايط، در کنار نيروهاى امنيتى باشند.

به گفته او، ظلم و ستم روزافزون طالبان مسلح در مناطق مختلف کشور، مردم سرپل را وادار ساخته تا دست به سلاح ببرند و از مردم و کشور شان دفاع و حراست کنند.

شرکت کننده هاى نشست امروز مى گفتند که سلاح هاى دست داشتۀ شان، سلاح هاى شخصى است که آنها از گذشته ها آن را با خود دارند.  اين در حالى است که داشتن سلاح بدون مجوز جرم پنداشته مى شود.

کمال خان قوماندان خیزش های مردمی سرپل، از مردم خواست تا در ميدان جنگ در کنار نيروهاى امنيتى و دفاعى باشند و در برابر مخالفين مسلح دولت بجنگند. 

نيروهاى خيزش هاى مردمى، افراد مسلح محلى مى باشند که در مخالفت با مخالفين مسلح دولت، سلاح برداشته اند.

سید اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل گفت که در نشست امروز، مردم مختلف اين ولايت شرکت نموده و اين کار ثابت کرد که تمام اقوام و احزاب سياسى در اين ولايت، با وحدت و يکپارچگى در مقابل مخالفين مسلح دولت ايستادگى مى کنند.

عبدالقیوم باقی زوی قوماندان امنيه سرپل، ضمن قدردانی از فعالیت های اخیر جنرال دوستم، معاون اول رياست جمهورى گفت که نيروهاى امنيتى کشور در همکارى با مردم، هيچ وقت به مخالفين مسلح اجازه نخواهند تا به خيال تصرف ولايت سرپل بيفتند.

تبصره کنيد