غنى: بارندگى هاى اخير جان ١٦٠ تن را گرفت

کابل (پژواک،١٩دلو ٩٥): رييس جمهورغنى مى گويد که ازاثر بارندگى هاى اخير در کشور ١٦٠ تن جان داده اند؛ اما به منظور جلوگيرى از سرازيرشدن احتمالى سيلاب ها، به ارگانهاى ذيربط هدايات لازم سپرد.

رييس جمهور اين اظهارات را ناوقت شب گذشته، از طريق يک پيام ويديويى ابراز داشت.

موصوف گفت که بارندگى هاى پى هم چند روز اخير، براى تقويت منابع آبى و زراعت خيلى مهم است.

نامبرده علاوه کرد: "ما بايد ازاين نعمت طبيعى خداداد شاکر باشيم و آن را به فال نيک بگيريم."

اما رييس جمهور گفت که بارندگى هاى اخير، به شمارى از هموطنان خسارات جانى و مالى را وارد نموده است.

به اساس معلومات نامبرده، از اول جدى الى ١٧ دلو درسراسرکشور، درپى بارندگى ها ١٦٠ تن تلف شده وصدهامنزل تخريب گرديده، که بخش اعظم تلفات در ولايت هاى نورستان، بدخشان، پروان و غزنى به وقوع پيوسته است.

غنى گفت که ارگانهاى حکومتى تلاش ورزيده اند تا به وقت معين با قربانيان حوادث کمک کنند و زندگى آنان را نجات دهند.

رييس جمهور، به طورمثال گفت که منسوبين حکومتى، صرف درغزنى جان هزارتن را نجات داده  و اکثر راه هاى مواصلاتى ولايات و ولسوالى ها را به روى ترافيک باز نموده اند.

رييس جمهورهمچنان افزود: "حوادث طبيعى درهرکشور زيان آور است؛ اما درکشورما شايد خساراتى بيشتر وارد نمايد؛ زيرا امکانات ما محدوداست، جنگ هاى تحميلى امکانات ما را محدود نموده و کمک ها به مردم نيازمند نظر به لزوم ديد، به مشکل مى رسد."

نامبرده از نهاد هاى خيريه و افراد متمول خواست تا مطابق توان شان با قربانيان حوادث اخير کمک کنند.

اشرف غنى افزود: "مردم بايد دراثناى وقوع احتمالى حوادث طبيعى، به هشدارمسوولين گوش دهند و در چنين موارد، بايد بين مردم و ادارات مربوط همکارى و تفاهم بيشتر گردد."

وى گفت که درفصل بهار، امکان سرازيرشدن سيلاب ها نيز وجود دارد، مردم و نهادهاى ذيربط بايد به اين نکته متوجه باشند.

نامبرده افزود: "چند هفته بعد که فصل زمستان تمام مى شود، خطر سيلاب ها درفصل بهار را نبايد ناديده گرفت، به ادارات مربوط دستور داده مى شود تا در مقابله با حوادث احتمالى آمادگى لازم  داشته باشند، همچنان مردم بايد نيز  به خطرات سرازيرشدن احتمالى سيلاب ها و حوادث متوجه باشند."

اشرف غنى تاکيد کرد که همه بايد درصرفه جويى آب کوشا باشند؛ زيرا تغييرات اقليمى درجهان باعث شده تا خطرات کاهش آب آشاميدنى افزايش يابد.

رييس جمهور اين را نيز گفت که روز جمعۀ آينده، براى قربانيان حوادث اخير ختم قرآنکريم و مراسم فاتحه خوانى نيز برگزار خواهد شد.

اين درحاليست که روزگذشته مسوولين حکومتى گفته بودند که طى بارندگى هاى ٧٢ ساعت گذشته درکشور ١١٩ تن جان داده و ٨٩ تن ديگر زخمى شده اند.

تبصره کنيد