خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

مرگ و مير مادران و نوزادان درخوست کاهش يافته است

مرگ و مير مادران و نوزادان درخوست کاهش يافته است

Feb 27, 2017 - 18:20

شهرخوست (پژواک،٩ حوت٩٥): مسوولين شفاخانۀ نسايى- ولادى داکتران بدون مرز درخوست مى گويند که دراين ولايت، ميزان مرگ ومير مادران و نوزادان به گونۀ چشمگيرى کاهش يافته است.

شفاخانۀ نسايى- ولادى داکتران بدون مرز، درشهرخوست موقعيت دارد که درمارچ سال ٢٠١٢ ميلادى فعاليتش را آغازکرده؛ اما از اثر برخى مشکلات براى اندک زمان خدمات آن متوقف شد.

بعد از آن، به اساس تلاش هاى مسوولين دولتى و سران قومى، درپايان سال متذکره دوباره فعاليتش را آغازکرده و تاکنون براى باشندگان اين ولايت خدمات مجانى را عرضه مى کند.

به نقل صفيه سرقابله پرسونل طبى شفاخانه، افزون بر داکتران نسوان افغان، برخى داکتران خارجى که دربخش نسايى- ولادى تخصص دارند، دراين شفاخانه مصروف ايفاى وظايف اند.

صفيه درجريان گفتگو با آژانس خبرى پژواک گفت که در٢٤ ساعت، به طوراوسط دراين شفاخانه ٨٠ ولادت نورمال صورت مى گيرد.

موصوف علاوه کرد: "بيماران زياد به اين شفاخانه مراجعه مى کنند، دراينجا حتى دريک شب ٧٣ ولادت صورت گرفته است، دقيق گفته نمى توانيم؛ اما در٢٤ساعت الى ٨٠ ولادت صورت گرفته است."

سلامت خان مندوزى معاون اين شفاخانه نسايى- ولادى داکتران بدون مرز، به پژواک گفت که هدف اساسى آنان، نجات زندگى مادر وطفل است.

به گفتۀ موصوف، طى ٤ سال گذشته داکتران بدون مرز دراين شفاخانه بيشتر از ٦١هزار مورد ولادت را انجام داده اند، که به طورميانگين دريک ماه، ١٨٠٠ بيمار به اين شفاخانه مراجعه مى کنند.

مندوزى افزود: "رقم بيماران ما با گذشت هرسال افزايش مى يابد. درسال ٢٠١٦ درمجموع ٢١ هزار ولادت صورت گرفته است، که ٢٨٥٠ ولادت  پيچيده از طريق عمليات صورت گرفته است."

موصوف گفت اگرچه رقم دقيق در دست نيست؛ اما به طورتخمينى گفته مى تواند که ميزان مرگ ومير مادران و اطفال درخوست، کاهش يافته و حتى به صفر تقرب کرده است.

مندوزى گفت: "تاثيرات اين شفاخانه درخوست نهايت مثبت است، در ربع سوم سال ٢٠١٦ ميلادى، هيچ واقعۀ مرگ و مير مادر و طفل واقع نشده است، اين بدين معنى است که در جريان ولادت، از تلف شدن مادر و طفل جلوگيرى شده است."

سلامت خان همچنان افزود که دراين شفاخانه نسايى- ولادى، براى مادر وطفل تسهيلات لازم صحى فراهم شده و در وقت ضرورت، بيماران شان را به شفاخانۀ ملکى خوست وکابل انتقال مى دهند.

وى گفت: "در اينجا مادران بيشتر مورد تمرکز قرار مى گيرند؛ اما نوزادانى که اينجا متولد مى شوند، درصورت داشتن مشکلات صحى، براى آنها تسهيلات فراهم است و توسط متخصصين داخلى وخارجى تداوى آنها صورت مى گيرد."

شفاخانۀ نسايى- ولادى داکتران بدون مرز، افزون بر مرکز، در چهار ولسوالى مختلف نيز فعاليت دارد که درچوکات وزارت صحت عامه از طريق مراکز صحى خدمات شان را ارايه مى کنند.

کمين الله ياد مسوول امور لوژستيکى شفاخانه، به آژانس خبرى پژواک گفت که درحال حاضر در ولسوالى هاى لگن، صبرى، تنى و نادرشاه کوت فعاليت مى کنند.

نامبرده علاوه کرد: "ما با آنها کمک لوژستيکى را انجام مى دهيم و افزون بر آن  دو، دو قابله را اعزام کرده ايم، معاشات آنان را مى پردازيم، تا بتوانيم خدمات ٢٤ساعته را عرضه کنيم."

کمين الله ياد افزود که در ولسوالى هاى لگن و صبرى، براى پيشبرد امور نسايى- ولادى، در دو ساختمان کار را آغاز کرده اند، که هر کدام آن ٧٥ هزار دالرهزينه بر مى دارد.

درعين حال مردم عادى خوست مى گويند که دراين ولايت، با فعال شدن شفاخانۀ نسايى- ولادى داکتران بدون مرز، بسيارى مشکلات آنها از اين ناحيه مرفوع شده است.

محمد سروريکتن از باشندگان اين ولايت، به آژانس خبرى پژواک گفت که قبل از فعال شدن شفاخانۀ نسايى- ولادى دکتران بدون مرز، شمار زيادى زنان به سبب خدمات صحى غيرمعيارى، درجريان ولادت جان مى دادند.

موصوف گفت: "اين شفاخانه نسايى- ولادى براى خوست نهايت مفيد ثابت شده است، پيش از موجوديت آن مردم بيماران شان را به کلينيک هاى شخصى مى بردند و درآنجا پول زياد مصرف مى کردند؛ اکنون شب و يا روز مردم مريضان شان را دراينجا آورده و به طور مجانى خدمات براى شان عرضه مى شود."

در شفاخانۀ مرکزى نسايى- ولادى داکتران بدون مرز درخوست، مجموعاً ٣٧٠ تن کار مى کنند؛ ٢٧٠ تن دربخش صحى و متباقى دربخش هاى ديگر مصروف کاراند، که اتباع خارجى نيز درآن شامل اند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement