خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

دهاقين غزنى براى حاصلات شان خواهان بازار و سردخانه شدند

دهاقين غزنى براى حاصلات شان خواهان بازار و سردخانه شدند

May 14, 2017 - 18:02

شهرغزنى (پژواک،٢٤ثور٩٦): برخى دهاقين در غزنى مى گويند که در سال هاى اخير، به عوض محصولات ديگر، به کشت پياز رو آورده اند؛ اما از اثر نبود سردخانه مجبوراند تا پياز را نيز به تاوان بفروشند.

حميدالله يکتن از زارعين ولسوالى اندرغزنى، به تاريخ ٢٤ ثور به آژانس خبرى پژواک گفت که ازچند سال گذشته بدينسو، مردم دراين ولسوالى به عوض کشت گندم و محصولات ديگر، به کشت پياز روى آورده اند.

موصوف افزود که به سبب عدم سردخانه ها، دهاقين در کشت پياز نيز متضررشده اند.

وى علاوه کرد: "درفصل توليد پياز مجبورمى شويم که يک سيرپياز را به ١٥ کلدارهم بفروشيم؛ اما در زمستان براى خوراکۀ خود مجبوراستيم تا يک سيرپياز را الى٥٠٠ کلدار خريدارى کنيم."

همچنان عبدالبارى يکتن از کشاورزان ده يک، نيز به پژواک گفت که اکثر دهاقين اين ولسوالى، هرسال در زمين هاى شان پياز کشت مى کنند.

وى افزود: "سال گذشته حدود دوهزار سير پيازحاصل گرفتم، هيچ خريدارنداشت، ششصد سير را فى سير از ١٥ الى ٥٠ کلدار فروختم و متباقى ديگر را سير ١٣کلدارفروختم."

نامبرده گفت که درپى نبود سردخانه ها و بازار براى فروش پياز، سال گذشته خسارۀ هنگفتى رامتحمل شد؛ اما امسال به اميد اينکه نرخ پياز خوب باشد، بازهم به کشت پياز کمربسته است.

دهاقين برخى ولسوالى هاى ديگرغزنى نيز با اظهارات مشابه، ازحکومت خواست تا سردخانه ها را براى آنان ايجاد کند و براى حاصلات شان بازار دريابند.

حاجى عبدالغفور يکتن از تاجران درغزنى به پژواک گفت که سال گذشته، چند هزار سير پياز را سير٤٠ کلدار خريده بود و دوباره به ٩٠ کلدار فروخته است.

نامبرده افزود: "اين پيازبراى نگهداشت به پاکستان انتقال داده شده، بعد از مدت زمانى دوباره به افغانستان آورده مى شود که دراينجا به ٣٠٠ و ٤٠٠ کلدار به مردم فروخته مى شود."

وى نيزتاکيد کرد که حکومت بايد براى نگهداشت پياز و محصولات ديگر زراعتى، سردخانه ها را ايجاد نمايد.

عبدالله تسل رييس زراعت ومالدارى غزنى، در رابطه به اين موضوع به پژواک گفت که دراين اواخر اکثر دهاقين غزنى، به عوض کشت محصولات ديگر، به کشت پياز روى آورده اند.

وى افزود: "غزنى براى کشت گندم زمين هاى حاصلخيز دارند؛ اما مردم به زرع پياز روى آورده اند، پياز نسبت به گندم، به زحمت زياد نياز دارد؛ اما در زمان محصول پياز يک سير آن از ١٠- ١٥ کلدارفروخته مى شود، بايد به عوض پياز گندم کشت شود."

نامبرده از زارعين غزنى خواست تا زمانيکه دراين ولايت سردخانه ايجاد مى شود، به کشت گندم مبادرت ورزند.

به گفتۀ تسل، براى ايجاد سردخانه ها دراين ولايت، چند بار به وزارت پيشنهاد کرده و آنها نيز دراين عرصه تعهد سپرده اند.

غزنى ازجمله ولايات زراعتى افغانستان است که افزون برگندم، پياز وسبزيجات ديگر؛ سيب، زردآلو، انگور، الوچه، شفتالو و ميوه هاى ديگر نيزحاصلات خوب مى دهد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement