خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"داعش مى خواهد نصاب درسى خود را در مکاتب ولسوالى درزاب تطبيق کند"

"داعش مى خواهد نصاب درسى خود را در مکاتب ولسوالى درزاب تطبيق کند"

Jul 04, 2017 - 10:40

شبرغان (پژواک،١٣سرطان ٩٦): برخى از مسوولان و باشندگان ولايت جوزجان مى گويند که گروه داعش، در بخش هايى از ولسوالى درزاب اين ولايت با پخش خبرنامه هاى تبليغى گفته اند که نصاب درسى مربوط به خلافت اسلامى را در مکاتب اين ولسوالى عملى مى کنند.

به گفته اين باشندگان و مسوولان، داعشيان به تازگى ليسه نسوان ولسوالی درزاب را به آتش کشيده و يازده مکتب ديگر را در مربوطات اين ولسوالی تخريب نموده اند و ضمن پخش ابلاغيه ها به مردم گفته اند که با ختم رخصتی های تابستانی، در تمام مکاتب اين ولسوالی نصاب تعليمات خلافت اسلامی را تطبيق مى کنند.

باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب تاييد کرد که  داعشيان  تنها در مناطق زير کنترول شان نه, بلکه در تمام مکاتب ابلاغيه پخش کرده اند که در ختم رخصتی های تابستانی، نصاب درسی مربوط به خلافت اسلامی را در مکاتب تطبيق مى کنند.

او گفت: "اين موضوع از مدت يکماه به اينسو بين مردم باربار ابلاغ شده است."

به گفته داور, داعشيان در دوازده مکتب که زير کنترول مستقيم شان است، چندين بار اين موضوع را به مردم گوشزد کرده اند و در مناطقى که مکاتب از کنترول آنها خارج است نيز به مردم از تطبيق نصاب درسی خلافت اسلامی خبر داده اند.

سرپرست ولسوالی درزاب به اين نکته نيز اشاره کرد که  تا کنون از طرف این گروه، توزیع کتب درسی در مکاتب آغاز نشده است.

سيد مراد معلم دريکى از مکاتب ولسوالى درزاب، به پژواک گفت که گروه داعش دوهفته قبل مردم محل را در مکاتب تحت کنترول شان  دراين ولسوالى جمع کرده و به آنها گفته اند که پس از رخصتى هاى تابستانى، در تمام مکاتب  کتاب هاى جديد توزيع مى گردد.

آنها همچنان به مردم محل هشدار دادند که  پس از اين، از رفتن دخترهاى  شان به مکتب  جدا جلوگيرى نمايند و رفتن دختران در مکاتب ممنوع است .

او گفت که  افراد منسوب به گروه داعش،  تمامى  کتاب هاى درسى را که  درمکاتب تدريس ميشد با خود  بردند.

اين معلم همچنان گفت  که  گروه  داعش،  در مکاتب دوردست اين ولسوالى طى نامه هايى که متن آن به زبان درى نوشته شده بود، از مديران مکاتب خواسته اند  که پس از اين، نصاب آنها(داعش) را تطبيق نمايند و پس از رخصتى تابستانى،  کتاب هاى جديد دينى براى  اين مکاتب توزيع مى نمايند.

منبع همچنان خاطرنشان کرد که  افراد مربوط به  داعش،  به مديران مکاتب گفته اند که پس از اين براى معلمين دو برابر معاش که دولت ميدهد، ازسوى اين گروه به آنها پرداخت ميگردد .

اما اين معلم در ولسوالى درازب گفت پس از آنکه هفتۀ قبل حملات طيارات بى سرنشين بالاى داعشيان در اين ولسوالى آغاز گرديد، اين گروه به موضوع تطبيق نصاب شان در مکاتب توجه بيشتر نکرده اند.

انجنير عبدالرحمن  محمودی  معاون و سرپرست مقام  ولايت جوزجان، به پژواک گفت که داعشيان  پس از ورود به قرا و قصبات مرکزی ولسوالی درزاب،  ليسه نسوان را به آتش کشيده و حداقل يازده مکتب ديگر را تخريب نموده اند .

وی افزود: "آنها تجهيزات درسی, دروازه و کلکين های مکاتب را نيز با خود برده اند و از حالت موجوده مى توان برداشت کرد که آنها برای تطبيق نصاب درسی در مکاتب هيچ برنامه ندارند  و به احتمال زياد، آنها بين مردم شايعه  پخش کرده اند که نصاب درسی را در مکاتب اين ولسوالی تغيير ميدهند؛ اما از عمل تخريبی شان, چنين استنباط مى شود که برای پروگرام های درسی در مکاتب علاقمند نيستند؛ در غير آن دست به تخريب مکاتب نمى زدند."

معاون ولايت جوزجان اضافه کرد که اگرداعشيان  چنين برنامه اى را روی دست هم داشته باشند، حکومت قادر است تا از آن جلوگيری نمايد .

رحمت الله باشنده ولسوالی درزاب گفت: "حرف و عمل داعشيان يکی نيست, آنها گفته اند که ما نصاب درسی مربوط به خلافت اسلامی  را در مکاتب عملی مى کنيم، ولی خود دست به ويرانی مکاتب ميزنند."

این مرد اضافه کردکه داعشيان، کتب درسی و ساير لوازم مکاتب را با خود برده اند و بعد از آن بين مردم تبليغاتى را به راه انداخته اند که نصاب درسی خلافت اسلامی را در پروگرام های آموزشی مکاتب مى گنجانند.

موصوف خاطرنشان ساخت: "آنها بين مردم با اين اقدام شان تشويش خلق کرده و افکار آنها را پريشان ساخته است؛ زيرا حرف و عمل داعشيان يکی نيست."

عبدالحی  يشين رييس معارف ولايت جوزجان، با تاييد اين موضوع گفت که  داعشيان چند روز قبل بعد از آنکه قسمت اعظم از جغرافيای ولسوالی درزاب را زير کنترول خود درآوردند, داخل ليسه نسوان ولسوالی درزاب شدند و اسکليت های مربوط به مضمون بيولوژی را در لابراتوار اين مکتب شکستند و ساير تجهيزات درسی را نيز از بين بردند.

موصوف افزودکه آنها به اين امر اکتفا نکرده، بين مردم با پخش خبرنامه های تبليغی گفتند که نصاب درسی مربوط به خلافت اسلامی را در مکاتب عملی مى کنند.

به گفتۀ رييس معارف ولايت جوزجان: "اکنون شاگردان مکاتب در ولسوالی درزاب،  رخصتی  سه ماهه تابستانی شانرا سپری مى کنند و من آرزو مى برم که تا آن زمان، اوضاع به نفع مردم تغيير کند و دروس در مکاتب، کمافی السابق ادامه داشته باشد."

در ولسوالی درزاب ٤٧ مکتب موجود است که در آن، بيشتر از ١٧ هزار شاگرد آموزش مى بينند و ٤٤ فيصد اين شاگردان را دختران تشکيل ميدهند.

گفتنى است که گروه موسوم به دولت اسلامى (داعش)، از چندى بدينسو در ولسوالى هاى درزاب و قوش تپه ولايت جوزجان فعاليت هايش را آغاز کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement