خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تحقيق: نقش زنان در رسانه هاى محلى کندز کمرنگ شده است

تحقيق: نقش زنان در رسانه هاى محلى کندز کمرنگ شده است

Aug 08, 2017 - 11:09

کندز (پژواک، ١٧اسد ٩٦): يافته هاى يک تحقيق نشان ميدهد که حضور کارمندان زن در رسانه هاى محلى ولايت کندز، به علت ناامنى ها نسبت به حداقل دوسال گذشته ٦٠ درصد کاهش يافته است.

يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک که در مورد حضور زنان در رسانه هاى محلى تهيه شده است نشان ميدهد که در ولايت کندز، نُه راديوى محلى و سه تلويزيون فعاليت دارند که درگذشته (دوسال پيش) دست کم ٨١ زن دراين رسانه هاى محلى بعنوان کارمند فعاليت داشتند؛ اما پس از سقوط اين ولايت در ششم ماه ميزان سال ١٣٩٤به دست مخالفان مسلح دولت نقش زنان در رسانه هاى محلى کندز کمرنگ شد و اکنون تنها حدود ٣٢ زن در اين رسانه ها کار مى کنند.

وضعيت دو سال قبل

براساس يافته هاى پژواک، راديو کندز پيش از سقوط کندز(دوسال قبل) چهارکارمندزن، راديو زهره ۱۳کارمندزن، راديوکيهان بيش از ١٥ کارمند زن، راديوشبنم ٦ کارمندزن، راديوملى کندز يک کارمندزن، راديوچراغ ١١ کارمند زن، راديوبدلون ٢ کارمند زن، و راديوروشنى ٢٥ کارمند زن داشتند؛ اما راديو اصلاح دو سال قبل نيز هيچ کارمند زن نداشت.

حضور زنان در رسانه هاى محلى کندز درحال حاضر

براساس اين  يافته ها؛ نسبت به دوسال گذشته حضور زنان در رسانه هاى محلى تا ٦٠ درصد کاهش يافته است و فعلا راديوکندز و راديواصلاح هيچ کارمند زن ندارد، راديو زهره٤ کارمند زن، راديوکيهان ۵ کارمند زن، راديوشبنم ٣ کارمند زن، راديوچراغ ٧ کارمند زن، راديو روشنى ٦ کارمندزن دارند، و رايوملى دولتى کندز مانندگذشته يک کارمند زن، و راديوبدلون دو کارمند زن دارند.

 

 با اين حال در ولايت کندز؛ سه تلويزيون محلى نيز فعاليت داردکه از اين جمله تلويزيون ملى هيچ کارمند زن ندارد؛ اما تلويزيون هاى خاور و روشنى هرکدام ٢_٢ کارمند زن داشتند که اکنون نيز در همين وضعيت فعاليت مى کنند.

در ولايت کندز، هيچ خبرنگار زن وجود ندارد و اکثريت زنان، گويندگان برنامه هاى تفريحى اند و تعدادى هم برنامه هاى اجتماعى و زنان را پيش مى برند.

شهباز صابری مسوول کميته مصوونيت خبرنگاران در ولايت  کندز گفت که کاهش حدود هفتاد درصدى حضور زنان در رسانه هاى محلى ولايت کندز نگران کننده است.

وى افزود: "دو سال قبل، تعدادکارمندان زن در رسانه هاى محلى، بيش از ۸۰ نفر بود؛ اما به دليل جنگ هايی که در کندز شد، بيشترين خبرنگاران اناث بيرون از ولايت حتا بيرون از کشور رفتند و اکنون  ۶۰الی۷۰ فيصد حضور خانم ها در رسانه ها کاهش يافته است و اين يک نگرانی جدی است."

موصوف از دولتمردان تقاضا کرد که در تامين امنيت ولايت کندز، توجه جدى نمايند تا مردم و خبرنگاران اين ولايت، بتوانند به فکر آرام مصروف کار و بار شان باشند.

نگرانى مسوولان رسانه هاى محلى کندز از ناامنى

شماری از مسوولان رسانه های خصوصى محلی در‌ ولايت کندز نيز می گويند که بعد از سقوط شهر کندز به دست طالبان و جنگ های اخير در اين ولايت، حضور زنان  در ‌رسانه های محلی کمرنگ شده است و زنان از ناامنى نگران اند و نمی‌توانند مانند گذشته، در رسانه ها حضور پررنگ داشته باشند.

عبيدالله قاضی زاده مسوول راديو و تلويزيون محلی (روشنی)  در ولايت کندز می گويد که بعد از سقوط شهر کندز به دست طالبان، بيشتر زنان رسانه های محلی را ترک کرده و به بيرون از ولايت و کشور فرارى شده اند.

قاضی زاده، نبود امنيت و خراب بودن وضعيت اقتصادی رسانه ها را عامل اصلی کمرنگ بودن زنان در رسانه های محلی ميداند و دولت  را درقسمت نبود امنيت به بى پروايی متهم مى کند.

قاضی زاده گفت: "در طول دو سال، همکاران  اناث ما بيشتر شان رسانه ها را ترک کردند وعلت اصلی ترک شان ناامنی است و قبل از سقوط باراول کندز، ما بيش از ۲۵ کارمند داشتيم که فعلا ۸ نفرآنها همکارى دارند و بـس، دو چيز عامل اصلی سبب کمرنگ شدن زنان در رسانه ها شده است؛ يکی نا امنی و  ديگرى وضعيت اقتصادی است؛ ما ازدولت دراين زمينه ها توجه ميخواهيم."

ملالی يوسفی مديرمسوول راديو محلی (چراغ) در کندز گفت که امنيت کاملاً خراب است و زنان مثل گذشته جرئت اين را ندارند که در رسانه ها فعاليت داشته باشند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که پس از تصرف سه روزۀ شهر کندز توسط طالبان در ماه ميزان سال ١٣٩٤ و چالش های امنيتی که حالا هم فرا راه همه و به خصوص خانم ها قرار دارد، حضور آنان کمرنگتر از گذشته شده است.

اين فعال رسانه يى علاوه کرد که برخی خانواده ها نظر به اخطارهای تيليفونی که از سوی مخالفان مسلح بخاطر حضور دختران شان در رسانه ها شنيده اند، ديگر نمی گذارند دختران شان در اجتماع حضور پُر رنگ داشته باشند.

به گفتۀ وى، قبلا نزديک به ۱۱ دختر در برنامه های مختلف راديوى خصوصى چراغ فعاليت داشتند؛ اما اکنون اين رقم کاهش يافته است.

اين فعال رسانه يى درعين حال، از دولت تقاضا کردتا در قسمت رونق يافتن دوبارۀ رسانه ها و تامين امنيت جانى خبرنگاران توجه جدى نمايد.

زرغونه حسن رييس ومدير مسوول راديومحلی کيهان در کندز،  به پژواک گفت که قبل از سقوط کندز به دست مخالفان مسلح، در راديوی محلی کيهان که از سوی خانم ها به پيش برده ميشد، ۱۵ دختر فعاليت داشتند، ولى حالا نظر به چالش های امنيتی، اين ارقام به ۵ تن رسيده است.

موصوف با ابراز نگرانى از بد تر شدن وضعيت کار رسانه ‌يی و حضور زنان در اين عرصه، هُشدار داد که اگر دولت در اين مورد توجه جدی ننمايد، دستاوردهای ١٤ ساله آزادى بيان و رسانه ها درکشور از بين خواهد رفت.

نگرانى کارمندان رسانه يى کندز از ناامنى

شکيبا هاشمی  که دريکى از رسانه هاى محلى مصروف کاراست گفت: "ما از نبود امنيت شکايت داريم و بارها مسوولين وعده سپردند که امنيت را تامين مى کنند؛ اما تا هنوز اقدام اساسى بخاطر تامين امنيت صورت نگرفته  و دولت دراين زمينه بى توجه است."

ثنا محمدى کارمند سابق راديوچراغ، همچنان به پژواک گفت: "سخت علاقمند کار در رسانه ها بودم؛  اما وضعيت ناگوار امنيتى سبب شده است که کار را رها کنم، قبلا در راديو يک برنامه در مورد مشکلات زنان را به پيش مى بردم؛ اما حالا فاميل برايم اجازه نمى دهد که در راديو و يا رسانۀ ديگر کار نمايم."

موصوف افزود که فاميلش ازسوى افراد نامعلوم تهديد مى شود، که نبايد دخترشان به راديو و تلويزيون برود؛ اما اگر امنيت تامين شود، علاقه دارد که به کار خود برگردد و مسلک خود را به پيش ببرد.

نگرانى ها از حضور زنان در رسانه ها

شمارى ازباشندگان ولايت کندز نيز از کمرنگ بودن زنان در رسانه های محلی ابراز نگرانی کرده و از دولت، تامين امنيت زنان را ميخواهد.

 اين باشنده ها نيروهاى امنيتی را در تامين امنيت خبرنگاران ولايت کندز ناتوان ميخوانند.

بشير خان باشنده شهرکندز، درصحبت هايش به پژواک گفت که پس از سقوط ولايت کندز، برنامه هاى رسانه ها که توسط زنان و دختران پيش برده مى شود کمتر شده است.

وى گفت: "قسميکه به همه معلوم است بعد از جنگ های اخير در ولايت کندز، در رسانه های محلی حضور دختر خانم ها بسيار کم شده است و  اگر از لحاظ فيصدی بگويم ۹۰ فیصد کاهش يافته است وعلت  اساسى آن، نا امنی است که امنیت درست وجود ندارد ودختران نمى توانند که به راحتى به کارهاى رسانه يى بپردازند."

نثار جلالی از روزنامه نگاران ولايت کندز مى گويدکه وضعيت زنان و حضور شان در رسانه های شنيداری، ديداری و چاپی در اين ولايت نگران کننده مى باشد.

موصوف افزود: ((نبود زنان در رسانه هاى تاثير به سزای بالای وضعيت  زنان کندز نشين نيز دارد و بايد دراين خصوص توجه بيشتر صورت گيرد و زنان بيشتر تشويق شوند و در قسمت مصوونيت جانی و مالی شان از سوی حکومت و نهاد های صنفی خبرنگاران توجه جدى شود ، در غير آن ما شاهد دگرگونی رسانه ها در بخش فعاليت های زنان در کندز خواهيم بود. ))

وى علاوه کردکه پيش از آنکه کندز به دست طالبان در سال ١٣٩٤ سقوط کند حضور  زنان در رسانه ها بيشتر حس مى شد؛ اما پس آن زنان زياد علاقه به کار در سانه ها را درولايت کندز ندارند.

اما مل پاسوال عبدالحميد حميدی قوماندان امنيۀ کندز گفت که نيروهاى امنيتى، درهر حالتى آماده تامين امنيت براى دست اندرکاران رسانه يى به ويژه خانم ها بوده اند.

موصوف مى پذيرد که قبلا درتامين امنيت رسانه ها و کارمندان آنها؛ مشکلاتى وجود داشت؛ اما به نمايندگی از پوليس کندز، به همه کارمندان رسانه يى بخصوص زنان اطمينان داد که نيروهاى امنيتى به هيچ کسى اجازه نخواهد داد که  دربرابر هيچ کارمند رسانه يى  وکارآنها مانع قرارگيرد.

گفتنى است که افزايش چشمگير رسانه ها در افغانستان، يکی از بزرگترين دستاوردهای مردم و حکومت افغانستان بشمار ميرود؛ اما ناامنى و مشکلات اقتصادى به رسانه ها و کارمندان رسانه يى آسيب جدى رسانده و حتى فعاليت برخى از رسانه هامتوقف گرديده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement