" نیاز به تغییرات جدی در امور و مسوولیت های وزارت معارف می باشد"

کابل (پژواک،٤قوس٩٦): سرپرست وزارت معارف مي گوید که تشکیل و تقسیم وظایف فعلی در این وزارت به هیچ وجه نیازماندی های معارف را تامین کرده نمی تواند، از مکتب گرفته تا وزیر در همه امور باید تغییر ایجاد شود.

کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف، امروز (٤قوس) به آژانس خبری پژواک گفت که دیروز (جمعه) نشست ویژۀ هیئت رهبری وزارت معارف برگزار شد که هدف آن آغاز و تکمیل پروسۀ اصلاح و بهبود تشکیل این وزارت می باشد.

وی اضافه کرد که در این نشست نمایندگان موسسۀ بنیاد آسیا که در مورد اصلاح تشکیل معارف کار می کنند، نیز اشتراک داشتند.

حقمل می گوید، داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف در جریان سخنان خود در این نشست گفت که تشکیل و تقسیم وظایف فعلی این وزارت به هیچ وجه نیازهای امروزی معارف را بر آورده کرده نمی تواند.

شینواری تاکید که از مکتب گرفته تا وزیر، باید در تمام امور تغییر ایجاد شود، صلاحیت ها باید تقسیم شود و همه چیز از یک میز اداره نشود.

سرپرست وزارت معارف می گوید، معارف زمانی توسعه می یابد و به مشکلات شان پاسخ داده می تواند صلاحیت ها تا مکاتب و مدیران معلوم شود و هیچ مشکل آنقدر طولانی نشود که تا زمان حل آن سبب ایجاد دیگر مشکلات گردد.

کیبر حقمل گفت، در عین حال دیگر اعضای هیئت رهبری نیز هر کدامش تاکید کرد که اول باید اصلاحات صورت گیرد،  بعدا مسوولیت های هر طرف و مقام معلوم و در کنار آن بر اساس مسوولیت و صلاحیت، چنین برنامۀ منظم پرسش و دریافت گزارش آغاز شود که مشکلات موجوده تکرار نشود و از جدید آن جلوگیری شود.

قابل ذکر است که وزارت معارف به شورای عالی قواى بشری تحت ریاست رئیس جمهور کشور چنین طرح موثر شان ارائه کرده که بر اساس آن کارهای عملی برای حل مشکلات موجود در بخش های مختلف صورت خواهد گرفت.

داکتر محمد ابراهیم شینواری هفتۀ گذشته بر اساس یک حکم رئیس جمهور به حیث سرپرست وزارت معارف تعيین گردید.

تبصره کنيد