خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اعلامیه؛نهادخدمتگزاران کابل درپیوندبه سفررسمی هیات شورای امنیت سازمان ملل متحدUnited Nationsبه کابل،

اعلامیه؛نهادخدمتگزاران کابل درپیوندبه سفررسمی هیات شورای امنیت سازمان ملل متحدUnited Nationsبه کابل،

Jan 13, 2018 - 19:55

شنبه مورخ۲۳جدی۱۳۹۶

نهادخدمتگزاران کابل سفرهیات شورای امنیت سازمان ملل متحد را بعنوان نهادباصلاحیت ومقتدرمهم تلقی مینماید زیرا حضور روز افزون گروه های تروریستی به حمایت مستقیم پاکستان وبرخی دیگرازکشورهای دور ونزدیک علاوه برویرانی وقتل عام مردم مظلوم افغانستان،این پدیده ای خطرناک تهدیدجدی برای منطقه وتمام جهان محسوب میشود چنانکه گسترش حضورگروه های تروریستی درافغانستان باعث نگرانی شدیدکشورهای منطقه وفرامنطقه نیزگردیده است.
ازاینرونهادخدمتگزاران کابل،معتقداست که، عوامل داخلی وخارجی دربسترسازی برای توسعه فعالیت گروه های تروریستی نقش داشته:
گسترش فقروبیکاری،فسادگسترده،عدم رعایت اصل شایسته سالاری،بی اعتنایی نسبت به قوانین،برخوردهای سلیقه یی وانحصاری درزمینه صلح وعدم اتخاذسیاست روشن درقبال طالبان وسایرگروه های تروریستی رامیتوان بخشی ازعوامل داخلی برشمرد.
عوامل خارجی : سرکوب تروریستان که اساس تعهدات امریکاوناتوبوده،مبارزه امریکاوناتوباامکانات ،قدرت وتوانمندی که دارند دربرابرگروه های تروریستی مستقردرافغانستان وحمایت گران منطقه یی شان پرسش برانگیزمیباشد،عدم اقدامات نظامی درازبین بردن مراکزاصلی تروریستان درخاک پاکستان ازسوی امریکاوناتو به این پرسش ها می افزاید
ازاینرونهادخدمتگزاران کابل،بعنوان مدافع راستین مردم مظلوم افغانستان ازهیات محترم شورای امنیت سازمان ملل متحدخواهان تحقیق وبررسی جدی عوامل ناامنی وبی ثباتی افغانستان بوده ،انتظارداریم این نهادمعتبربین المللی بمنظورحفظ حیثیت واعتبارخودو بااستفاده ازصلاحیت های قانونی خویش وجایب ومکلفیت های خویش را درپایان دادن به جنگ وخونریزی درافغانستان صادقانه ومسولانه انجام دهند.
نابودبادجنگ
 

هیات رهبری
نهادخدمتگزاران کابل

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement