خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

غنى: هرات از جايگاه خاص در بخش تجارت و اقتصاد برخوردار است

غنى: هرات از جايگاه خاص در بخش تجارت و اقتصاد برخوردار است

Jan 21, 2018 - 18:29

کابل (پژواک، اول دلو٩٦): محمداشرف غنى رييس جمهور کشور، از طرح انکشافی شاروال هرات استقبال نموده تاکيد کرد که هرات، به مرکز ثقل تجارت و ترانزيت منطقوى مبدل شده و با افتتاح پروژۀ تاپی و خط آهن هرات- مزار، چهرۀ اين شهر تغيير خواهد کرد.

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری، امروز تحت رياست محمداشرف غنی رييس‌جمهورکشور درارگ   داير گرديد؛ ابتدا سيدوحيد قتالی شاروال هرات، طرح انکشافی شاروالی آن ولايت را به جلسه ارائه کرد و گفت که شاروالی هرات در مدت کم، مسير خود را پيدا کرده است و تلاش مى شودتا اصلاحات به شکل همه‌جانبه در اين اداره تطبيق گردد.

وی افزود که در ادارۀ شاروالی هرات ۸۱ تَن از طريق رقابت آزاد استخدام گرديده‌اندو سه در صد از کارمندان اين اداره را زنان تشکيل مى دهند و منابع بشری اين اداره، در گذشته مبتنی بر نيازهای خدمات ‌رسانی نبوده که اخيراً لوايح و وظايف بست‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است.

 شاروال هرات گفت که تمام بست‌ های کم‌بود، اين اداره جهت رقابت آزاد به ادارۀ اصلاحات اداری سپرده شده‌است، تمامی کارمندان خيالی منفک گرديدند و کارکنان خدماتی، از ادارات ديگر دوباره به اين اداره سوق داده شده‌اند.

 قتالی درخصوص عوايد شاروالی هرات گفت که در گذشته، درک لازم از منابع عايداتی اين اداره وجود‌نداشته و پيش‌بينی عوايد مبتنی بر واقعيت‌های موجود نبوده که در چندماه اخير، در اين اداره تغييرات مثبت و اصلاحات لازم به وجود آمده‌است.

شاروال هرات خاطرنشان ساخت که به همکاری برنامۀ شهر، پروسۀ الکترونيکی‌شدن خدمات اداری اين اداره آغاز گرديده و اکنون قسمتی از اداره شاروالی هرات، از اين خدمات برخوردار می‌باشد و تمام پروسه‌های تدارکاتی که قبلاً دارای مشکلات انبوه بود، اکنون تحت کنترول آمده و با شفافيت کامل انجام می‌شود.

وى علاوه کردکه در ۱۵ ناحيۀ ولايت هرات به ارزش ۲,۲ ميليون يورو، پروژه‌ها طراحی شده است که شامل پلان‌های تفصيلی، ماسترپلان نواحی و تطبيق قسمتی از آن می‌باشد و به زودی کار آنها آغاز می‌شود.

قتالی اضافه کرد که ۱۷ پروژۀ انکشافی توسط شاروالی هرات و ادارات مالی همکار، طراحی و به دسترس بانک جهانی قرار داده شده و نيز از اين پروژه‌ها در کشور ترکيه دفاع تخنيکی صورت گرفته‌است.

شاروال هرات، پيشنهاداتی را در بخش انتقال زمين مواد نفتى هرات برای ايجاد بازار شب، انتقال زمين فرقه ۱۷ قول اردوی سابق جهت گسترش ساحۀ سبز، استخدام کدرهای متخصص، اعزام کارمندان شاروالی هرات برای آموزش به خارج از کشور، ايجاد زيرگذرها، اعمار مارکيت بزرگ، ايجاد کملپکس ورزشی زنان و پارکينگ‌های معياری به جلسه ارائه کرد.

رييس‌جمهورغنی، موفقيت ‌های اخير شاروال هرات را در زمينۀ ابتکارات آن اداره تبريک گفت و از طرح انکشافی شاروال هرات استقبال نمود و افزودکه  هرات، از جايگاه خاص در بخش تجارت و اقتصاد برخوردار است و با افتتاح پروژۀ تاپی و خط آهن هرات-مزار، چهرۀ اين شهر تغيير خواهد کرد.

 غنى افزودکه ولايت هرات با دو کشور، سرحد مشترک دارد که می‌تواند در آينده به مرکز ثقل تجارت و ترانزیت منطقه‌يی مبدل شود.

 وی گفت که روی ميدان هوايی بين‌المللی هرات بايد کار بيشتر انجام پذيرد؛ زيرا اين ميدان می‌تواند به مثابۀ دهليز تجارتی ميان افغانستان و کشورهای عربی، هند و آسيای ميانه، مورد استفاده قرارگيرد.

رييس‌جمهور بيان‌کرد که شاروالی‌های موفق، بايد تقدير شوند و پول‌های تشويقی در اختيار شاروالی‌هايی قرار می‌گيرد که دارای برنامه‌های انکشافی و مؤثر باشند.

غنى به وزارت امور داخله هدايت داد تا در زمينۀ انتقال بخش ترافيک هرات به شاروالی آن ولايت، اقدامات عاجل روی دست گيرد. وی پيشنهاد شاروال هرات مبنی بر اعزام کارمندان آن اداره به خارج از کشور جهت آموزش را پذيرفت.

رييس جمهور غنی، در مورد انتقال زمين ها از يک اداره به اداره ديگر گفت که ادارۀ مستقل اراضی، بانک زمين را ايجاد خواهد کرد؛ تا موقعيت زمين ها تثبيت و براساس پلان‌های مشخص ادارات، به املاک عايداتی دولت مبدل گردد.

رييس‌جمهور غنی اظهارداشت که هر سه ‌ماه، باید جلسۀ هماهنگی شاروالان تدوير یابد؛ تا تجارب و برنامه‌های مؤثر خود را شريک و از آن بهره‌گيرند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement