خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ادارات دولتى و مردم پروان ١٧٠ ميليون افغانى از شرکت برشنا بدهکاراند

ادارات دولتى و مردم پروان ١٧٠ ميليون افغانى از شرکت برشنا بدهکاراند

Jan 29, 2018 - 14:47

شهرچاريکار(پژواک، ۹دلو۹۶):مسوولان در شرکت برشنا ولايت پروان مى گويندکه ادارات دولتی و مردم اين ولايت دست کم ١٧٠ ميليون افغانى از درک پول صرفيه برق بدهکارهستند واگر بزودى بدهکارى هايشان را نپردازند جريان برق شان قطع خواهند شد.

عبدالناصر احمدی رييس شرکت برشنا ولايت پروان می گويد که برخى ادارات دولتی و مردم  از سال ۱۳۹۲ بدينسو ۱۷۰ميليون افغانی از درک پول صرفيه برق مقروض اند که اين مسئله سبب شده تا روند برق رسانی به مناطق نيازمند با مشکل روبرو شود .

او گفت:"درمجموع در حدود ۱۷۰ميليون افغانی که مردم و ادارات دولتی مقروض هستند۸۰ ميليون افغانى آن مربوط ادارات دولتى  می شود."

وی هشدار داد: "در صورتيکه ادارات دولتی و مردم اين های پول برق خود را نپردازند ما چاره جز قطع لين برق آنان نداريم."

موصوف از ادارات و باشندگان ولايت که مقروض است نام نمى برد اما مى افزايدکه در جمع ادارات بدهکار تنها رياست آبرسانى ١٤ ميليون افغانى مقروض است.

مسوولان اداره آب رسانی پروان می پذيرند که از شرکت برشنا بدهکار است، اما می گويند که باشندگان اين ولايت ۴۳ ميليون افغانی از اداره آبرسانى بدهکار اند و حاضر به پرداخت اين پول نيستند.

محمد نظير رييس آب رسانی پروان می گويد که آنان توان مقابله با زورمندان را بخاطر جمع آوری پول صرفيه آب را ندارند.

وی در ادامه گفت:"هرگاه مردم پول صرفيه آب را نپردازند،ما پول برشنا را داده نمی توانيم، برشنا برق ما را قطع می کند و ما هم نمی توانيم به مردم آب برسانيم و دراين صورت  بيشتر آسيب را مردم مى بيند."

محمد عاصم عاصم که به تازه گی ازسوی حکومت از مقام ولايت پروان برکنار شده مى گويدکه براى مقروضين شرکت برشنا و آبرسانى ضرب الاجل تعيين شده تا مقروضيت هايشان را به زودی پرداخت کننددر غير آن حکومت مجبور می شود تا از مجرا هاى مختلف بالای مردم و ادارات دولتى که پول صرفيه برق و آب شان را پرداخت نمى کنند، فشار وارد کند.

در همين حال شماری از باشندگان اين ولايت می گويند که مسوولان شرکت برشنا در هنگام ميتر خوانی پول صرفيه برق مردم  را چندين برابر حساب مى کند که پرداخت در توان مردم نيست.

فريد احمد رباطی وکيل ناحيه يازدهم شهری شهرچاريکاربه پژواک گفت که برشنا شرکت هم مشکل خود را دارد ، درست ميترخوانی نمی کنند ۳ را ۳۰ جور می کنند.

وی در ادامه گفت که برخی از مشترکين برق هستند که  مصرف کم دارند، در خانه شان فقط يک چراغ دارند، اما مصرف برق آن شش هزار می آيد اينکه دليل اش چه است، تا هنوز مشخص نشده است.

به گفته او، برخی زورمندان هستندکه صرفيه برق را پرداخت نمی کنند و برشنا هم توانايی گرفتن از آنان را ندارد باز آمده مصارف آن سر مردم عام می اندازد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement