خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"دارایى هاى پشتنی تجارتى بانک، نسبت به سال قبل حدود ١٥ درصد افزايش يافته است"

"دارایى هاى پشتنی تجارتى بانک، نسبت به سال قبل حدود ١٥ درصد افزايش يافته است"

Feb 11, 2018 - 16:14

کابل (پژواک، ٢٢ دلو ٩٦): رئيس پشتنى تجارتى بانک ميگويد که بيش از ٧٧٦ ميليون افغانى قروض صعب الحصول را در سال روان به دست آورده و دارایى هاى اين بانک، نسبت به سال قبلى حدود ١٥ درصد افزايش يافته است.

این مطلب را عبدالعزيز بابکرخيل رئيس پشتنى بانک، در صحبت اختصاصی با آژانس خبری پژواک بیان کرد.

موصوف درحاليکه حصول رقم يادشدۀ قروض صعب الحصول را بیشترین حصولی طی سه سال اخیرخواند، افزود که در سال ١٣٩٥ بيش از ٣٤٠ ميليون افغانى و در سال ١٣٩٤ بيش از ٣٩٧ ميليون افغانى را به دست آورده بوده اند.

وى افزايش دارايى ها و سپرده هاى مشتريان اين بانک در سال روان را يک دستاورد  دانسته گفت: (در دارايی های بانک نسبت به سال قبلى ١٥،١٥درصد و همچنان در سپرده های مشتریان این بانک ١٧،٣٦ درصد افزايش آمده است.)

بابکرخيل علاوه کرد که دراين مدت، ٩ دوسیۀ قرضه و لیتراف کریدت های سنوات ماضیه که اصل مبلغ قرضه اجرا شده بالغ به (٩،٧)میلیون دالر امریکائی و (٩٧،٢)ميليون افغانى میباشد، تصفيه شده و٢٣٦ قطعه تضمین بانکی که حاوی مبلغ ١٢٤،٣ میلیون افغانی میباشد، صادرگرديده است.

موصوف، به دست آوردن حدود ٣٠٦ میلیون افغانی مفاد خالص به بانک  درسال روان، وحصول بیش از٢٧٧،٣ میلیون افغانی از طریق اشتراک در کپیتل نوت بانک مرکزی را از دستاوردهاى ديگراين بانک عنوان کرد.

رئيس پشتنى بانک درادامۀ صحبت هايش، از تلاش ها براى ايجاد روابط بانکى با بانکهاى (ستی بانک امریکا، اکسس بانک، اندوز بانک، ای سی ای سی ای بانک، برودا بانک، ستیت بنک اف ایندیا، اچ دی اف سی بانک، وای دی آی بی بانک)  به هدف سرمایه گزاری و انتقالات بین المللی نيز خبرداد .

بابکرخيل با بيان اينکه پشتنى تجارتى بانک، درسال روان بيش از يک و نيم ميليارد افغانى را پاک کارى نموده، افزود: "پول هاى رنگه و مندرس از پول قابل چلند جدا  گرديده، پول قابل چلند براى مشتريان توزيع و پول هاى مندرس و رنگه به د افغانستان بانک انتقال داده شده است. "

افزون برآن، وى خاطرنشان ساخت که دراين مدت، اکثريت جايدادهاى تحت تضمين قروض تخليه گرديده و طلبات بانک که بيشتر از سى سال باقى مانده، تحت کار جدى تصفيه مى باشد.

 رئيس پشتنى بانک گفت که در سال ١٣٩٦ چهار شهری څانگه (گلبهار سنتر، بهارستان، کارته نو و سرای شهزاده) با تمام سیستم های تکنالوجی معلوماتی فعال شده است و همچنان جهت نظم بیشتر در خدمات مشتریان(Token Machine)  برای دفتر مرکزی و شهری دهمزنگ، میرویس میدان، گلبهار سنتر و مکروریان ايجاد شده است.

وى همچنان افزود که دو کميتۀ جديد را زير عنوان کميته تدارکات و کميته نظم و انضباط جهت رسيدگى به مشکلات و شفافيت کارى ايجاد نموده است.

اين مقام بلند پايۀ پشتنى تجارتى بانک، راه يابى افراد شايسته ازطريق پروسه رقابت آزاد را يک اصل خوانده، افزود : ( افراد به اساس درجه تحصیل و تجربۀ کاری از طریق پروسۀ شفاف و رقابت آزاد استخدام گرديده و همچنان برای محصلین انستیتيوت های اداره و تجارت، حسابداری، نیما و پوهنتون های دیگر،  زمينۀ کارآموزى فراهم شده است.)

وى با اشاره به اساسنامۀ بانک که از سال های متمادی در آن کدام تعدیلی صورت نگرفته بود، گفت که اين سند ترتيب شده و همچنان جهت تسريع روند کارى و مؤثريت آن، فورم هاى منظم در بخش هاى مختلف تهيه و ترتيب گرديده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement