خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

غنی: ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای شهرکابل باید به منبع عایداتی مبدل شود

غنی: ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای شهرکابل باید به منبع عایداتی مبدل شود

Mar 13, 2018 - 14:55

کابل (پژواک، ۲۲ حوت ۹۶): رئیس جمهور، با تاکید بر حفظ مهندسی تاریخی ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای شهرکابل، گفت که این ساحات، از میراث های فرهنگی کشور است و باید به ساحۀ منظم و منبع عایداتی مبدل شوند.

رئیس جمهور، این مطلب را در جلسه شورای عالی توسعۀ شهری بیان کرده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که امروز به پژواک نیز ارسال شده، آمده است که این جلسه تحت ریاست رئیس جمهور، شام روز گذشته در ماشین‌ خانۀ شهر کابل دایر گردید.

به نقل ازخبرنامه، درنشست روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان و پروژه های زودرس با نهاد "ساساکی"، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خبرنامه افزوده است که نخست نجیب‌الله میوندی یکتن از مسئولین بنیاد آغاخان، طرح بهبود ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای کابل را که شامل سروی، پلان، دیزاین، عصری‌سازی و استفادۀ مجدد، بهبود و دسترسی، سهولت‌ها و همچنان ایجاد ساحات آموزش‌های حرفوی و فعالیت‌های تجارتی بود، به جلسه ارائه کرد.

سپس رئیس‌جمهور، ساحه ماشین خانه و اطراف دریای کابل را یکی از نقاط عمدۀ تفریحی شهر کابل در گذشته عنوان کرده، گفت: "این ساحات عمدۀ میراث‌های فرهنگی ماست و باید مهندسی تاریخی این ساحه حفظ و حدود و نوع فعالیت در آن مشخص شود و به ساحۀ منظم و منبع عایداتی مبدل شوند."

وی، با اشاره بر اینکه ساحۀ متذکره مربوط وزارت دفاع ملی بود؛ اما فعلاً تخلیه شده است گفت که در این ساحه، باید بخش‌هايی برای فعالیت‌های فرهنگی، کنفرانس‌ها، کتاب فروشی، نشست‌های فرهنگی و تیاتر و همچنان مارکیت دوامدار برای تولیدات زنان مبتکر، ایجاد گردد.

موصوف، خاطر نشان کرد که با تطبیق این طرح، می تواند فرصت‌های شغلی ایجاد شود و برای مبدل کردن ساحۀ مذکور به یک ساحۀ منظم، بنیاد آغاخان از ظرفیت خوبی برخوردار است.

دراين نشست، فیصله شد تا نهادهای دیگری که در این ساحه کار و فعالیت دارند، باید فعالیت‌های شان را با بنیاد آغاخان هماهنگ سازند.

سپس، گزارش پیشرفت کار کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان، از سوی دوکارمند  وزارت شهر سازی و مسکن به جلسه ارائه گردید و در خصوص ماسترپلان، خدمات ترانسپورتی، شبکۀ جاده‌ها، سیستم آب و محیط زیست، برق، سهولت‌های ارتباطات و سیستم تخنیکی کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان، معلومات دادند و پیشنهادات خود را بخاطر تسریع کار آن ارائه کردند.

پس از آن رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: "دیدگاه ما این است که تمام دوایر دولتی از مرکز شهر کابل به ساحۀ دارالامان انتقال شوند و نهاد ساساکی به حیث مشاور حکومت در بارۀ دیدگاه عمومی آیندۀ کابل، با ما کار می‌کند."

غنی درادامۀ صحبت هايش گفت که سروی سرک از دهمزنگ تا دارالامان انجام شده و به مرحلۀ دیزاین رسیده است، این ضرورت به مطالعۀ دقیق دارد و باید دقت کنیم تا تهداب اساسی گذاشته شود .

وی تصریح کرد که شهر کابل نیاز دارد که منظم و منسجم گردد و در آن ساحات تجارتی، کامپلکس‌های صحی و فرهنگی و ساحات سبز مشخص شود تا این شهر به یک پایتخت منظم مبدل گردد.

همچنان رئیس جمهور، بر حفظ و احیای ساحات تاریخی تاکید کرده، گفت که مردم کابل باید ملکیت‌های دوامدار داشته باشند.

در اخیر جلسه در رابطه به تطبیق پروژه های زودرس با ساساکی، خاطرنشان گردید که ۱۰ پروژۀ جدید پیشنهادی از سوی ساساکی، باید اولویت ‌بندی شود و به وزارت شهرسازی، شاروالی کابل و ادارۀ زون پایتخت هدایت داده شد که براى یک برنامۀ واضح آمادگی داشته باشند؛ تا مردم در خصوص پلان عملی برای تغییرات شهر کابل، آگاهی حاصل کنند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement