خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"هر روز که شکم فرزندانم سير بود، همان روز برايم سال نو وعيد است"

"هر روز که شکم فرزندانم سير بود، همان روز برايم سال نو وعيد است"

Mar 17, 2018 - 12:19

باميان (پژواک،٢٦حوت ٩٦): شمارى از شهروندان باميان که دلسردتر نسبت به سالهای قبل به استقبال سال نومى روند مى گويند که افزايش بيکارى، فقر و تا حدى خشکسالى دراين ولايت، باعث شده تا مردم قسماً نگران بوده و براى سال نو (نوروز) کمتر آمادگى بگيرند.

محمد جواد يکی از اين شهروندان، درصحبتى به پژواک گفت که امسال  نوروز خيلی باطراوت نيست، بيکاری زياد شده و فقر روز به روز گسترده تر مى شود و مردم فقط گرفتار روزگار و نان وآب روزمره خود هستند.

وی در گفتگو با خبرنگار پژواک گفت که دست مردم خالی است، مردم برای خريد لباسهای نو نمى روندو اکثريت مردم زراعت پيشه ومالداراند که امسال برف وباران هم نباريد واين موضوع نيز مردم را از شوق سال نو وجشن های باشکوه باز داشته است.

سرور که در  بازار باميان در يک مارکيت دکان لباس فروشى دارد گفت تا هنوز که فقط چندروز به سال نو مانده؛ اما مردم بسيار کم براى خريد لباس مى آيند وحتی نسبت به سال قبل، مشتريانش به نصف رسيده است.

وی افزود: "علت نخريدن لباسهای نو و مراجعه نکردن مشتريان در دکان و در بازار برای خريد، نشانۀ بی پولی  مردم  مى باشد."

ازسويى هم محمد علی يکی از مغاره نشينان در باميان گفت: "هرروز که شکم فرزندانم سير بود، همان روز برايم سال نو وعيدو برات است."

وی افزودکه تمام مغاره نشينان در ايام عيد وسال نو آمادگی نمى گيرند واطفال شان با همان لباس کهنه به استقبال سال نو مى روند.

اين مغاره نشين علاوه کردکه سال نو، برای کسانی خوشی می آورد که امکانات اقتصادى خوب دارند و با خريد لباسهای نو تهيه وتدارک غذاهای خوب و شيرينی، روزهای سال نو را درکنار خانواده های خود جشن مى گيرند.

اما رحيمه ٥٠ ساله از قريه شيبرتو مرکز ولايت باميان به پژواک گفت: "در منطقۀ ما رسم است که در روز اول سال نو، مردم قريه يکجا جمع شده يک گاو و گوساله را نذر گرفته و آن را پس از دعا ذبح نموده در بين قريه تقسيم  مى کنند."

وی افزودکه پس از تقسيم گوشت به تمام خانه ها، مردان قريه در يکجا جمع شده و در ساعت ظهر، سه نفر الی چهار نفر در خانه هابرای خوردن غذا تقسيم شده وغذای ظهر را نوش جان مى کنند.

وی گفت که سپس زنان و دختران قريه، يکدیگر را به خانه های خود برای غذاخوری دعوت نموده؛ بدين صورت  هم ديد وبازديد صورت مى گيرد و هم روز نوروز را جشن مى گيرند.

 مردم  در اکثريت  قريه جات باميان؛ باکشتن گاو، گوساله و يا با پختن حلواى سرخ به استقبال سال نو مى روند، در منطقه کالو مربوط به ولسوالی شيبر باميان، بيشتر رسم است تا در روز نوروز حلوای سرخ بپزند و بدين صورت از يکديگر پذيرايى نمايند.

اُستا حيدر يکی از ساکنان منطقه کالو، به پژواک گفت که پختن حلوای سرخ با سمنک لذت ومزه خاص دارد وآن هم در روز نوروز تقريبا يک رواج وسنت قديمی است که اين رسم تا هنوز ادامه دارد .

وی افزود که هرچند بعضی خانه ها در روز نوروز با پختن پلو و ديگر غذاها از هم قريه های خود پذيرايى مى کنند؛ اما اکثريت مردم حلوای سرخ مى پزند.

احمد حسين احمد پور سرپرست رياست اطلاعات وفرهنگ باميان، به پژواک گفت  که دراين ولايت در سال نو، ميله های عنعنوی مانند کشتی گيری، برافراشتن جهنده سخی در ميرهاشم آغا در مرکز باميان و شاه قلندر در ولسوالی يکاولنگ ونيز بزکشی و ديگر ورزشهای محلی صورت مى گيرد و شهروندان باميان، برای استقبال از بهار و تفريح به کوه ها و زمين های سبز مى روند.

وی افزودکه وضعيت اقتصادی مردم ضعيف است. هرسال نسبت با سال قبل جشن ها و خوشی ها کم رنگ مى شود و از طرف ديگر، نا امنی  و جنگ  نيز بر روحيه مردم تاثير منفی گذاشته و جلو خوشی ها را مى گيرد.

موصوف گفت با اينکه باميان امن است؛ اما گزارش هايى از وقوع انتحار، انفجار و جنگ در ديگر ولايات کشور، بر  روحيه عمومی تاثير منفی گذاشته و مردم را طبعا نگران مى سازد .

 وى افزود که رياست اطلاعات وفرهنگ و اداره محلی باميان، سه روز جشن برگزار مى کند و اميدوار است که مردم در جشن معارف، زراعت و جهنده بالا شرکت نمايند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement